Boganmeldelse

Jacob Wendt Jensen hylder den alsidige og allestedsnærværende Lise Nørgaard, men han spørger også til succesens omkostninger.

Lise Nørgaard fylder 100, og som den institution hun er, skal hun naturligvis hædres med en biografi. Det er ret og rimeligt, selvom det sådan set ikke skorter på bøger om og af damen. Jacob Wendt Jensens solide biografi leverer varen, og selvom der ingenlunde er tale om en kritisk, undersøgende en af slagsen, så forsøger den dog redeligt at give et nuanceret billede af Lise Nørgaard og skildrer således også nogle af hendes mindre flatterende karaktertræk.

Lise Nørgaard er trods sin allestedsnærværelse et højst privat menneske, der tydeligvis - og forståeligt nok - ønsker at opretholde et skel mellem offentlig og privat person, så Wendt Jensens kradsen i overfladen sker i al ærbødighed.

 

 

En dame med holdninger

Biografien giver et grundigt indblik i Nørgaards alsidige karriere, ikke mindst i hendes journalistik, som hun selv anser for sin væsentligste bedrift. Hun begyndte med forbrugerjournalistikken, som hun hurtigt udviklede, så den kom til at rumme holdninger. Holdningsstoffet viste sig hurtigt at være hendes store styrke, og som kommentator engagerede hun sig i en lang række sager gennem tiden.

Også som brevkasseredaktør på Hjemmet stod meningerne skarpt. Tv- og forfatterkarriere skildres også godt, herunder værker, der langtfra nåede op på siden af "Matador".

Mest interessant er dog de kapitler, hvor Wendt Jensen skildrer mennesket Lise Nørgaard. Det bliver til en fin karakteristik af et menneske, der trods sin borgerlige opvækst har været dejligt uvillig til at følge vedtagne holdninger eller give efter for konformitetspresset. Et ubestikkeligt menneske, der ikke lader sig kyse af noget eller nogen.

Den slags er ikke omkostningsfrit, men redeligheden og loyaliteten over for eget intellekt har vejet tungere end et billigt hensyn til, hvad der måtte være god tone på bjerget. Her er der lærdom at hente for en tid, hvor mange søger at anbefale sig med pæne fortyggede meninger frem for at komme sandheden nærmere.

 

 

Succesens pris

Omkostningsfri har Lise Nørgaards karriere heller ikke været på det personlige plan. En del af bogen er viet forholdet til de fire børn, og det har ikke altid været ukompliceret. Karrieren fyldte meget, og Nørgaard opgav ikke sit arbejde, da børnene var små. I samtale med døtrene fremgår det, at det har sat sig nogle spor, og man forstår, der har været en del bitterhed, som det har taget tid at bearbejde. Nørgaard har dog aldrig dyrket fortrydelsen, og også på dette punkt afviser hun i det store hele at komme med undskyldninger og beklagelser.

Gennem hele bogen lærer vi et menneske at kende, der stiller høje krav til både sig selv og andre, men først og fremmest et menneske, som er udstyret med en umættelig livsappetit og en nysgerrighed over for snart sagt alt. Lise Nørgaards rige er af denne verden, og hendes oprigtige engagement i det har foreløbig varet 100 år. Vi ønsker tillykke.

Jacob Wendt Jensen: "Lise Nørgaard - De første 100 år".

400 sider, 299,95 kroner, Gyldendal.

  • fyens.dk