DR-bestyrelsen består af 11 medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for DR’s virksomhed, der er fastsat i loven, bliver overholdt.

Mere om emnet

Se alle

Minister ønsker professionel DR-bestyrelse