Antennen

Den stolte tradition for folkelige foredrag ser ud til at overleve ganske fortrinligt rundt omkring i landet. For nylig var jeg inviteret til Løgstør for at holde foredrag om nyere dansk litteratur, og jeg blev faktisk overvældet af interessen for min optræden. Forhåndsinteressen var ganske vist begrænset til 20 solgte billetter, da jeg drog ud på den lidt besværlige tur fra Odense til Løgstør. Men på selve aftenen strømmede folk til, og den nedlagte byrådssal var fyldt til bristepunktet med deltagere i alle aldre og af begge køn, da jeg gik i gang med historien om de seneste 50 års dansk litteratur.

Samtalen uden for de digitale medier viser sin styrke; man lytter til hinanden, slipper fri af de sociale mediers larmende retorik, nyder at være del af en høflig samtale og et givende samvær.

Senere har oplevelsen gentaget sig i både Roskilde og Sønderborg. Det er måske svært at tale om en tendens, men jeg hører, at nogle af mine kollegaer har samme erfaring. Hvad kan hemmeligheden ved den voksende interesse for at gå til foredrag mon være? Jeg tror, at mange er ved at opdage, at det er fint at slippe ud af den digitale virkelighed, træffe andre mennesker i en fysisk verden og hygge sig et par timer i hinandens selskab om vigtige og spændende emner.

For et par år siden var det såkaldte "grå guld" et nogenlunde stabilt publikum til litteraturforedrag, men på det seneste er mange yngre kommet til, og mændene er sandelig også begyndt at dukke op. Det er tydeligt, at folk gerne vil spørge, høre mere om emnet og få gode læsetips med hjem. Samtalen uden for de digitale medier viser sin styrke; man lytter til hinanden, slipper fri af de sociale mediers larmende retorik, nyder at være del af en høflig samtale og et givende samvær.

Arrangørerne af foredrag er også blevet dygtigere til at skabe rammer omkring arrangementerne. For år tilbage var det ikke ualmindeligt, at man som foredragsholder ankom til en lukket, bælgravende mørk skole, og det blev forventet, at man selv sørgede for at få skruet op for varmen, ryddet elevernes madpapir væk og tørret tavlen af. I pausen kunne man snuppe sig en mundfuld postevand på toilettet.

Det er længe siden, jeg har set den slags lokaler. Nu er der tændt lys, købt blomster og lavet kaffe i spandevis til deltagerne og foredragsholderen. Alle kommer ind i et rum, hvor det er rart at være. I pausen er der sørget for kage og mere kaffe. Arrangørerne kan lide at være sammen, og de vil garanteret snakke videre om emnet, når foredragsholderen er på vej hjem i toget.

I Løgstør kunne jeg ikke nå hjem samme aften, så jeg blev inviteret med til after-party med rødvin, ost og mere bogsnak. Det var en fin oplevelse, der gav mig indtryk af et levende kulturmiljø. Jeg vælger fromt at tro, at de små tegn på en voksende interesse for foredrag, som jeg og andre på det seneste har oplevet, er en tendens i retning af, at vi gerne vil træffes til en god debat - ikke bare på de sociale medier, men også i den fysiske verden.

  • fyens.dk