Antennen

Sidste søndag var jeg til to gudstjenester i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival. Den første var i Christians Kirke på Christianshavn, og den anden var i Vor Frue Kirke, domkirken i København. Jazzen havde forskellig plads i gudstjenesterne, som der er frihed til at gøre. Begge prædikener kom til at handle om fællesskab og det kristne budskab. Men præsterne tog udgangspunkt i hver sin tekst fra den kristne bibel, og derfor blev de måske forskellige?

I Christianskirken var jazzmusikken indlagt som en del af liturgien og samvirkede på formidabel vis med organist og korister og ikke mindst med præsten, Flemming Pless, om det, han skulle, inklusiv dåb og nadver. Bibelteksten handlede om fangsten på søen. Fiskerne havde været ude hele natten uden resultat og havde svært ved at tro på Jesus, når han sagde, at de skulle tage ud igen. Det lykkedes dog til fulde at få nettene fyldt.

Jazz er samvær og improvisation, som kristendommen er det. Sagde altså præsten!

Pless tog udgangspunkt i sin seneste tur til New York med besøg i Louis Armstrongs hjem. Det var konkret fysisk at se det, men det er jazzmusikken ikke. Hvad er jazzmusik? Har den en bestemt farve? Ofte benævnt ved farven blå, men Pless gik videre og sagde, at jazz var en følelse, der opstår, når flere mennesker er sammen. Flere musikere og flere tilhørere. Jazz er samvær og improvisation, som kristendommen er det. Sagde altså præsten! Kristendom findes ikke alene i det enkelte menneske eller et bestemt sted i verden, men den findes, hvor flere mennesker er sammen. Prædikenen blev ledsaget af Bob Dylan-musik fra Betty Blue. Var det jazz? Nej, ikke umiddelbart, men det blev den følelse, der opstod i kirken mellem alle os, der var til stede.

Dåben indgik på fornem vis med en efterfølgende flot jazzimprovisation over "Danmark nu blunder den lyse nat". Nadveren foregik gående med en kombination af både brød og vin - også her opstod det unikke fællesskab. Gudstjenesten sluttede med kollekten til støtte for de stormflodsramte i Grønland. Præsten sagde: Grønlænderne kan ikke lide os, men vi kan jo godt give et bidrag alligevel i et forsøg på at rette op på alt det dårlige, vi har gjort dér.

Jeg kørte opløftet fra Christianshavn og landede på min vej til domkirken i Kunstforeningen Gl. Strand, der har en fremragende udstilling med Tove Jansson. Hun er af de fleste mest kendt for mumitroldene, men hun er så meget andet. Hun udnyttede i sit liv alle sine kunstneriske og menneskelige talenter. Blev også optaget af jazzmusikken og levede i lesbiske forhold, før det var nemmere, end det er i dag i de nordiske lande. Hvilken farve havde hun? Det ved jeg ikke, men hun har i den grad bidraget til samfundsdebatten og fællesskabet langt ud over sin død i 2001.

I domkirken var der direkte inviteret til "Den blå messe". Domprovst Anders Gadegaard indledte med at sige, at jazzen er blå. Invitationen i det formidable jazzprogram med omkring 1400 koncerter på 10 dage hed: "Kald det næste(n) kærlighed". Præsten prædikede over teksten om det fælles vintræ, men væsentligst for mig var Chris Minh Dokys kompositioner, som bandt hele liturgien sammen på en ny og forunderlig måde. Præludiet hed "Tro, håb og kærlighed" og tog udgangspunkt i det første brev til korintherne, som Paulus skrev. Her indgik kantoriet og organisten også på forrygende vis med nye intonationer af såvel trosbekendelse som korvers. Postludiet hed "Havet" - og var det!

Domprovsten kom ikke helt så heldigt fra sin prædiken om næstekærlighed og det kristne fællesskab, som præsten på Christianshavn. I domkirken blev fællesskabet lukket til kun at omfatte kristne. Vi var selvfølgelig i en kirke, men i Christianskirken lykkedes det præsten at få alle mennesker med - om vi kan lide hinanden eller ej. Bassistens tekst til præludiet bar os dog videre med slutordenen: "Tro, håb og kærlighed koster intet, kræver ikke spor".

Jazz er en følelse, som kristendommen er det. Farven bestemmer du selv. Glæd dig til farvenuancerne under Jamdays i Odense lige om lidt.

  • fyens.dk