Om Fyens Stiftstidende

Mediehuset ligger på den travle Banegårdspladsen i hjertet af Odense.
Foto: Michael Bager

Om Fyens Stiftstidende

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Avisens historie

I 1771 fik Christian Gormsen Biering kongeligt privilegium til at oprette et adressekontor med tilhørende bogtrykkeri i Odense, og året efter begyndte han at udgive avis.

Det første eksemplar kom på gaden den 3. januar 1772 under navnet “Kongelig Priviligerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger”. Først i 1852 fik avisen det nuværende navn Fyens Stiftstidende. Udgivelsen af Adresse-Contoirets Efterretninger bliver i 1797 overtaget af Søren Hempel, og i de næste 174 år var avisen midtpunkt i et borgerligt familiedynasti, som i udholdenhed savner sidestykke i pressehistorien.

Avisen gik fra far til søn, til svigersøn, til søn, til sønnesøn og til svigerdatter. Den sidste, Lily Dreyer, overdrog i 1970 aktierne til en selvejende institution “Den fynske Bladfond”, der siden har stået som ejer af avisen. Bladfondens formål er at støtte en fri presse i almindelighed og Fyens Stiftstidende i særdeleshed.

I 1975 indviedes trykkeri- og pakkeribygningen på Blangstedgårdsvej. I 1988 flyttede resten af avisen fra Jernbanegade til et nyt og moderne bladhus på Blangstedgårdsvej. Huset er tegnet af arkitekt Per Kyed, Odense. Det blev i 1988 præmieret af Odense Kommune for smukt erhvervsbyggeri.

Den 13. april 1993 begyndte et nyt afsnit i den gamle bladhistorie. Efter 221 år som eftermiddagsavis ændredes udgivelsen til om morgenen.

Ved årsskiftet 1998 blev pakkeriet og læssehallen udvidet fra 1.000 m2 til næsten det dobbelte. Samtidig blev der opført en to-etagers administrationsbygning, som skulle rumme Fyens Distribution og Fyens Trykkeri.

I sommeren/efteråret 2002 installeredes en ny rotationspresse af mærket Koenig & Bauer. Pressen kan i en trykgang producere 48 sider med 4 farver på alle sider, eller 64 sider med 4 farver på de 32 sider og én farve på de øvrige sider.

I 2002/2003 blev det besluttet, at Fyens Stiftstidende skulle flytte fra Blangstedgårdsvej til en centralt beliggende plads i bymidten, og der blev indgået aftale med entreprenørfirmaet NCC om opførelsen af et nyt mediehus på grunden overfor Odense Banegårdscenter. Fyens Stiftstidendes trykkeri og distributionsselskab forblev på Blangstedgårdsvej. Mediehuset på Banegårdspladsen blev indviet den 13. juni 2005.

Med købet af 50 % af aktierne i Kjerteminde Avis A/S indledte Fyens Stiftstidende i april 2006 et samarbejde med Kj.A. Holding A/S om såvel dagblads- som ugeavisudgivelse. Kjerteminde Avis fortsatte som selvstændigt dagblad, og Kerteminde UgeAvis blev etableret.

I oktober 2006 etablerede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis det fælles selskab Fynske Medier P/S, som skulle rumme alle aktiviteter bortset fra dagbladsudgivelse.

Den 10. februar 2009 gik Fyens Stiftstidende delvis i tabloidformat, idet den lokale sektion blev omlagt til dette mere kompakte format. Samtidig skete der en række indholdsmæssige fornyelser, ligesom avisen fik nyt design.

1. januar 2010 intensiverede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis samarbejdet i det fælles selskab Fynske Medier P/S til også at omfatte redaktion og distribution. De to dagblade fortsætter som selvstændige aviser med hver deres profil, men med fælles redaktioner i Svendborg og Faaborg-Midtfyn samt fælles sport, foto og online.

Pr. 1. marts 2010 udkommer de to dagblade i tabloid og Fyns Amts Avis bliver morgen- og 7-dages avis.

Svigtende annoncesalg i 2010 i Kerteminde Ugeavis og underskud i dagbladet Kjerteminde Avis medførte, at bestyrelsen for henholdsvis Kj.A. Holding og Kjerteminde Avis Jubilæumsfond indstillede til Kjerteminde Avis A/S, at dagbladet måtte lukke med udgangen af 2010. Fynske Medier købte pr. 1. januar 2011 Kj.A. Holdings 50 % ejerandel, således at Fynske Medier blev eneejer af Kerteminde Ugeavis, og udgivelse af Kerteminde Ugeavis fortsatte uændret.

I juni 2011 etablerede Fynske Medier og Nordjyske Medier et fælles selskab GulogGratis.dk A/S med en aktieandel på 50 % til hver.

I juli måned 2012 etablerede Fynske Medier P/S og esoft A/S selskaberne ViDiBili Film Fyn ApS og ViDiBili Film DK ApS. Selskaberne har til formål at forestå køb og videresalg af virksomhedsfilm.

I maj 2013 etablerede GulogGratis.dk A/S selskabet Deal.dk A/S. Det var fra starten strategien at gøre sitet deal.dk landsdækkende, og Jyske Medier, Herning Folkeblad og Sjællandske Medier blev medarbejdere af selskabet.

I 2013 lancerede Fynske Medier en ambitiøs strategiplan, som bl.a. omfattede udvikling af nye forretningsområder og potentielle opkøb. I maj, juni og juli foretog Fynske Medier følgende opkøb: 75 % af det grafiske produktionsbureau detKoncept ApS, 100 % af applikationsvirksomheden AppFactory, som blev fusioneret ind i Woerk ApS samt 100 % af fullservice skilte-, print- og marketingvirksomhed Indoor Marketing (nu GraphicCo.).

Fynske Medier øgede i efteråret 2013 sin ejerandel i Tryksagsomdelingen Fyn og blev dermed 50 % ejer af selskabet.

I juli 2014 købte Fynske Medier 100 % af brokervirksomheden Print & Co. ApS (Europrint).

I september 2014 indgik Fynske Medier i et mediesamarbejde med Syddansk Medier og Jyske Medier.

Visionen var at skabe en samlet stærk mediekoncern med en række lokale og regionale dagblads- og ugeavistitler, som skal bevares og forsvares. Endvidere skulle samarbejdet skabe langt bedre muligheder for at udvikle nye produkter og nye forretningsområder.

For at sikre effektiviteten og sammenhængen i det nye samarbejde blev der pr. 1. januar 2015 etableret et fælles driftsselskab Jysk Fynske Medier P/S.

Pr. 1. januar 2016 overtog Jysk Fynske Medier P/S Midtjyske Medier. Jysk Fynske Medier dækker nu det meste af Danmark med medier af alle typer. De fire velkonsoliderede medieselskaber har slagkraft til at opfylde den nye virksomheds væsentligste mission: at styrke og udvikle lokale og regionale medier i udgivelsesområderne Fyn, i Østjylland, i Syd- og Sønderjylland og i Midtjylland med undtagelse af Herning, Silkeborg og Ikast/Brande kommune.

I december 2014 købte Fynske Medier de sidste 50 % af GulogGratis.dk A/S og blev dermed eneejer af selskabet.

Den Fynske Bladfond

Fyens Stiftstidende ejes 100 % af Den Fynske Bladfond, som har til formål at støtte den frie presse i almindelig og Fyens Stiftstidende i særdeleshed.

Fonden skal efter bedste evne sikre den størst mulige økonomiske og redaktionelle uafhængighed for de blade, fonden omfatter og derigennem garantere en fri meningsudveksling i demokratiets ånd – helt uafhængig af private og offentlige interesser.

Bestyrelse
Professor Tage Koed Madsen, formand
Direktør Torben Frigaard Rasmussen, næstformand
Chefkonsulent Anna Myrthu Vinding
Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe
Direktør Erik Laumand
Sognepræst Eva Tøjner Götke
Direktør Søren Schultz Jørgensen
Advokat Hans Henrik Banke
Journalist Malene Birkelund
Direktør Clas Nylandsted Andersen, observatør

Fundats
Fondens formål er at virke til gavn for de blade, som fonden ved sin stiftelse har interesser i, gennem de af fonden ejede selskaber, eller som fonden senere måtte få interesser i på tilsvarende måde.

Fondens formål er derudover at støtte den fri presse i Danmark. Samtidig skal fonden støtte uddannelse af unge fra alle faggrupper indenfor dansk dagspresse, hvilket bl.a. gøres gennem uddeling af rejselegater i forbindelse med udlandsophold.

Fyens Stiftstidende A/S

Selskabets formål er at udgive dagblade, ugeblade og distriktsblade, at udføre trykkeriarbejder, reproduktionsarbejder og dermed beslægtet virksomhed samt at udøve handelsvirksomheder og finansiering.

Bestyrelse
Direktør Clas Nylandsted Andersen, formand
Per Westergård, næstformand
Troels Mylenberg
Jørgen Chr. Dreyer
Jesper Dreyer
Søren Dreyer

Datterselskab:

Fynske Medier P/S
Selskabets formål er at udgive dagblade, ugeaviser, elektroniske og digitale aktiviteter samt radio, at udføre trykkeriarbejder, distribution og dermed beslægtet virksomhed samt at udøve handelsvirksomhed. Selskabet ejes af Fyens Stiftstidende A/S med 68,5 % og A/S Svendborg Avis med 31,5 %.

Selskabet har pr. 1. januar 2015 overført alle aktiviteter til Jysk Fynske Medier P/S.

Bestyrelse
Direktør Clas Nylandsted Andersen, formand
Gårdejer Hans Erik Nellegaard, næstformand
Direktør Jan Bøttiger
Per Westergård

Om Fyens Stiftstidende

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.