Længere vej til Kertemindes målsætning

Kerteminde: Årsrapporten for Renovationsselskabet under Kerteminde Forsyning rummer ifølge selskabet selv et mysterium. For på affaldssiden viser årsrapporterne et fald i genanvendelse fra 46 procent i 2015 til 45 procent i 2016. Det skal holdes op imod et mål om 51 procents genanvendelse i 2020.

Bestyrelsesformand Sanne Stemann Knudsen (R) fortæller i en pressemeddelelse:

- Faldet i genanvendelse er beskedent, men stadig underligt. Vi kan se på tallene, at mængden af affald i kommunen er faldende, og det er jo umiddelbart positivt. Men det er påfaldende i en tid, hvor danskerne er kommet i gang med at købe mere. Faldet kan til dels forklares med, at mange afmelder papirreklamer. Men der tegner sig samtidigt et billede af, at der kastes mere i containere til brændbart på genbrugspladserne - og at en del bioaffald har sneget sig over i restaffaldsspanden. Så vi kan godt blive bedre til at sortere.

Sanne Stemann Knudsen fortsætter:

- Vi håber og tror, at den nye og meget mere funktionelle plads i Kerteminde vil inspirere kunderne til at sortere mere og til så vidt muligt at gå i en stor bue uden om containere til brændbart.

Renovationsselskabet alene tegner sig for investeringer for 35 millioner i 2017 i form af den nye genbrugsplads ved Kerteminde, som åbner senere i år.

Til noget andet: Tabet af varme i ledningsnettet har været støt faldende i mange år. Det er hun glad for. Varmetabet er senest reduceret fra 23,6 procent i 2015 til 22,4 procent i 2016. Man vil ned på 20. /EXP