De seneste år har Kerteminde Turistbureaus messe-indsats rettet sig mod tyskere og nordmænd. I år gælder det danskerne.

Nordøstfyn: Tyskere og nordmænd besøger Kerteminde i en lind strøm om sommeren. Det skyldes ikke mindst, at turistbureauet i de senere år har fokuseret på de to markeder, når de tog på de årlige messer.

Nu er turen kommet til at fokusere på hjemmemarkedet, fortæller turistchef Dorte Frandsen.

- Sammen med vore fynske kolleger, laver vi en kæmpe stor fynsk stand på den store Herning-messe. Knap 200 kvadratmeter fynsk fremstød med fokus på cykelferie og det maritime. Det passer jo som fod i hose til Kerteminde, siger Dorte Frandsen.

Desuden satser turistbureauet i år på en messe i Odense i sidste weekend af januar.

- I sommeren i år regnede det meste væk, og det gik hårdt ud over dagsturisterne. Folk tog ikke lige den impulsive tur til Kerteminde, så nu prøver vi med et charmefremstød på messen i Odense, fortæller Dorte Frandsen.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.