Svineklage gik tabt i mail-fejl


Svineklage gik tabt i mail-fejl

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

FORSENT: Naturklagenævnet kunne ikke åbne materialet fra Naturfredningsforeningen

KERTEMINDE: Et teknisk kiks i en mail til Naturklagenævnet betød, at Danmarks Naturfredningsforenings indvendinger ikke blev taget med i overvejelserne, før Egensøgård - beliggende lige op til nogle af de mest sårbare naturområder på Hindsholm - fik lov til at udvide sin svineproduktion.

Bogens Ø Vandværk klagede over amtets afgørelse om, at udvidelsen ikke krævede en såkaldt VVM-redgørelse om virkningerne på miljøet. Den klage blev underkendt af Naturklagenævnet.

Men hvor var Danmarks Naturfredningsforening? Lokalkomitéen plejer altid at interessere sig for sådanne sager.

- Naturklagenævnet afviste vores klage som indkommet for sent. Jeg sendte den pr. mail den sidste dag, men nævnet kunne ikke åbne den medfølgende fil med teksten. Og det var så det. De fortalte os ikke, at der var en fejl, så vi kunne nå at rette den, men meddelte bare, at indsigelsen var kommet for sent, siger en ærgerlig lokalformand, Preben Nielsen, Kerteminde.

- Egentlig skulle det ikke betyde noget, at vort brev gik tabt. Når andre - vandværket - havde klaget, skal Naturklagenævnet principielt gennemgå hele sagen. Men der er nok en tendens til, at sagsbehandlingen bliver lidt grundigere, jo flere argumenter, nævnet bliver præsenteret for, siger Preben Nielsen.

Han og lokalkomitéens næstformand, Erik Heeser Nielsen, havde ellers et stærkt håb om, at Naturklagenævnet havde underkendt amtets godkendelse af produktionen, fordi Egensøgård ligger lige ud til den lavvandede Lillestrand, der er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde på Fyns Hoved.

- I en lignende sag fra den modsatte side af Odense Fjord underkendte Naturklagenævnet for en gangs skyld netop amtet, fordi arealerne til gylleudspredning lå ud til et andet beskyttet naturområde, påpeger Erik Heeser Nielsen.

Preben Nielsen tilføjer, at naturområderne ikke mindst er truet af den luftbårne kvælstof, der slipper ud fra staldene:

- For seks-otte år siden var jeg så lykkelig. Vi opdagede en massiv fremgang af nældesommerfugl. Men, og der er et stort men: Sommerfuglen lever på nælder - og de skyder frem i alle skovbryn på grund af luftbåret kvælstof fra svinegårde, siger han.

Lovgivernes fejl

Selv om de to naturfredningsfolk er ærgerlige over amtets tilladelse til en udvidelse af produktionen på Egensøgård fra 180 til 266 dyreenheder, så fastslår Preben Nielsen, at ansvaret ligger hos lovgiverne.

- Ellers kunne amtet jo ikke give tilladelse, samtidig med, at man understreger, hvor store problemer der er med miljøet i området, fastslår Preben Nielsen, der henviser til en række bemærkninger i amtets eget materiale:

"Allerede med den nuværende produktion i lokalområdet kan tålegrænsen for naturområderne være overskredet."

"Det ansøgte er i strid med målsætningen og vil mindske effekten af den gennemførte kvælstof- og fosforrensning på kommunale renseanlæg i området samt effekten af den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land."

"Der (vil) fortsat ske en miljøbelastning fra den eksisterende produktion på ejendommen, som er i strid med målsætningerne for det berørte overfladevand og naturarealerne."

Skrev altså amtet og konkluderede derefter:"I forhold til de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og kendskabet til Naturklagenævnets afgørelser, finder Fyns Amt ikke, at der kan kræves en VVM-redegørelse for dette konkrete projekt."

Svineklage gik tabt i mail-fejl

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce