Nordøstfyn: Venstre i Kerteminde Kommune har i årets løb glædet sig over, at der var suppleanter at tage af. For i løbet af det forgange år har to bestyrelsesmedlemmer måttet melde fra, så begge suppleanter sad som bestyrelsesmedlemmer, da partiforeningen tirsdag aften var samlet til generalforsamling.Poul Rasmussen var trådt ind i stedet for Jette Jørgensen, og Knud Erik Kristensen var trådt ind i stedet for Martin Rindom.

Poul Rasmussen var på valg sammen med Bente Køster, Jens Peter Henriksen, Søren Bech Sørensen og Philip Højer, og han ønskede som den eneste ikke genvalg. Han blev erstattet af Martin Dam Ludvigsen fra Rønninge.

Ole Holst blev genvalgt som formand, og som nye suppleanter blev valgt Inge Borch og Ingrid Lund.

Venstrevælgerforening har i 2015 oplevet en ganske lille tilbagegang i medlemstallet - et fald fra 183 til 179.

(ström)

  • Af: