Rønninge: En biavler i Rønninge måtte onsdag i retten vedgå en bøde på 1500 kroner for ikke hurtigt nok at følge Kerteminde Kommunes påbud om at flytte et par bistader, der stod i skel ind til naboen.

Naboen var nemlig ikke spor imponeret af de arbejdsomme små flyvere. Hun er allergisk overfor bistik og havde klaget til kommunen, der videregav klagen til biavleren med besked om at flytte de to bistader.

Påbuddet blev givet i maj med besked om at flytte bierne senest 1. juni. Det var ikke særligt hensigtsmæssigt, da bistader skal flyttes udenfor sæsonen. Så biavleren ventede til oktober, hvor bierne var holdt op med at flyve - og så gik retsmaskineriet i gang.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.