Bøgelund Rideklub har et ønske om at anlægge en ny ridebane på Ladbyvej 15 i Kertinge og søger i den forbindelse Folkeoplysningsudvalget om støtte.

I alt søger rideklubben om 10.240 kroner til etableringen af den nye bane til klubben, der tæller under 50 medlemmer, hvoraf de 17 er unge under 25 år.

Klubben betoner i sin ansøgning til udvalget, at en ny bane vil give bedre og flere udnyttelsesmuligheder samt at den nye placering ikke vil være til gene for omgivelserne.