Verden er en ganske anden end den var, da Revninge Sognegård blev bygget for 75 år siden. Sognet har knap så meget brug for den i dag - men det har skolen

Revninge: Det var fremsynede folk, der sad i sognerådet i Revninge for 75 år siden. De fik bygget en sognegård, der endnu står solidt som byens samlingspunkt - omend langt fra i samme omfang, som dengang. Alligevel ser den ud til at have en lys fremtid.

At sognegården blev så stor, hænger sammen med, at den i 1942, var fordi, at den ud over at være forsamlingshus også skulle levere faglokaler (gymnastiksal, skolekøkken m.v.) til byens dengang tre skoler. Og så blev der bygget lidt ekstra, så der også blev plads til et kontor til sognerådet, således at sognegården også fik funktion som en salgs mini-rådhus for sognets godt 100 husstande.

- I vore dage er der alle mulige andre steder, der har overtaget mange af de ting, sognegården blev brugt til i gamle dage, og samtidig er der ikke det sammenhold i sognet, der var en gang. Så da skolen overtog, var det sognegårdens redning.

Poul Rasmussen, Revninge

- Ja, bemærker gårdejer Poul Rasmussen, - det var dengang, Revninge kunne prale af tre skoler, en snedker, en smed, én cykelsmed, en sadelmager, en brugs, en station med stationsforstander og en damefrisør.

Poul Rasmussen er en af de lokale, der har haft sin gang sognegården hele sit liv. Han blev født i Revninge året efter, at forsamlingshuset blev bygget og er vokset op i nær tilknytning til det.

- Min mor var aktiv i gymnastikforeningen, så jeg kan huske at have siddet på skødet af min far og set gymnastikopvisning i salen, mindes han.

Og der var høstfester og juletræsfester og, som gårdejer Poul Rasmussen fortæller: Når der skete noget i sognegården, så mødte hele sognet op.

Kæmpe 50-års jubilæum

I de første årtier af husets liv var det også sognegården, der lagde rammer til alle de runde fødselsdage og guldbryllupper og begravelser.

Men verden har forandret sig markant siden dengang for 75 år siden.

Allerede da sognegården fyldte 50 år i 1992, var det gået noget tilbage med aktiviteterne.

Alliegvel lykkedes det for to at sognegårdens forkæmpere, Poul Rasmussen, der dengang var næstformand i sogneforeningen, og Erik Jensen, der var en ivrig leder af lokalarkivet, at stable en vældig jubilæumsfest på benene. Sognegården blev fejret med gammeldags høst, børnedyrskue, festgudstjeneste og en festdag med flaghejsning, borgmestertale og det hele.

Hele herligheden blev ivrigt filmet og Poul Rasmusen klippede en halv times film sammen, der lagde sig i forlængelse af den professionelle Revninge-film "Et sogn søger sammen" fra 1956.

Reddet af skolen

Sognegården var oprindeligt sognerådets. Efter kommunesammenlægningen blev det sogneforeningen, der styrede aktiviteterne, medens det var Kerteminde Kommune, der ejede den.

I dag er det Kertemindeegnens friskole, der ejer sognegården, hvor de bl.a. har skolekøkken - dermed er en sløjfe bundet tilbage til et af de oprindelige formål med sognegården, medens en anden er brudt: Der kan ikke længere holdes private fester. Sogneforeningen er fortsat en flittig bruger af sognegården med deres aktiviteter og alle lokale foreninger har ret til at benytte stedet.

- Kertemindeegnens Friskole er heldig at have sognegården lige ved siden af, og det er et held for sognet, at friskolen havde brug for den, konstaterer Poul Rasmussen.

- I vore dage er der alle mulige andre steder, der har overtaget mange af de ting, sognegården blev brugt til i gamle dage, og samtidig er der ikke det sammenhold i sognet, der var en gang. Så da skolen overtog, var det sognegårdens redning, og heldigvis har kommunen, skolen og sogneforening i fællesskab fået etableret en god ordning. Derfor er det gamle hus fortsat fyldt med liv, og jeg er sikker på, at det kan bære de næste 75 år.

Men det runde jubilæum for det, der i mange år var sognets pulserende hjerte - det forbigås i stilhed.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.

Mere om emnet

Se alle
Revninge: 75-års jubilæum fejres ikke

Revninge: 75-års jubilæum fejres ikke