Læserbrev: Borgerlisten har hele tiden været imod, at besparelserne på fritidsområdet skulle findes ved nedlæggelse puljerne.

Derfor stemte Borgerlisten også mod nedlæggelses af puljerne både hvad angår vedligeholdelse og renoveringspuljen og reducering af puljerne til events, kultur og græsrodspuljen.

Alt for mange gode initiativer vil blive sat på stand by. Det vil blive betydeligt sværere for de lokale foreninger at skaffe midler til at drive deres forening, og klubhuse m.v. vil forfalde.

På længere sigt vil det også reducere muligheden kraftig for at få events til kommunen, events som alle har haft glæde af og har vigtig betydning for at markedsføre Kerteminde Kommune.

Derfor var det da også glædeligt, at der var politisk enighed om, at puljerne igen skal ind i budgettet i 2018.

Et forslag fra socialdemokraterne om kun at lade det vedtagne besparelsesforslag gælde for 2017 og derefter overlade det til Kultur- og Fritidsudvalget samt miljø og teknik udvalget at finde de kommende besparelserne bredt inden for deres områder blev derfor enstemmigt godkendt.

Der foreligger derfor nu et grundigt arbejde for at finde løsninger, der sikrer vi kan opretholde det gode forenings- og kulturliv, og det ville være naturligt at medinddrage disse i løsningen.

 

  • fyens.dk