Politiet melder pas til terminal


Politiet melder pas til terminal

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

VIDERE: Politianmeldelse om forurening fra Lindø-Terminalen sendt videre til amtet

MUNKEBO: Selv om Fyns Amt er direkte part i sagen om det manglende tilsyn med skrotbunkerne på Lindø-Terminalen, er det tilsyneladende amtet selv, der skal afgøre, om der er sket overtrædelser af gældende love og regler.

En politianmeldelse fra bierhvervsfisker Jens Hillerup Jørgensen, Midskov, om miljøforurening af Odense Fjord er af politiet sendt videre til behandling i Fyns Amt.

Det er sket med den begrundelse, at det er amtet, der har tilsynspligten i miljøsager.

Jens Hillerup Jørgensen anmeldte såvel. Odense Havn som Munkebo Kommune. Havnen for forurening, kommunen for ikke at overholde sin tilsynspligt.

Fisker frygter forbud

Som bierhvervsfisker frygter Jens Hillerup Jørgensen for, at Odense Fjord kan blive så forurenet ved skrothåndteringen på Lindø-Terminalen, så det på et tidspunkt bliver forbudt at fiske i fjorden.

Jens Hillerup Jørgensen henviser i sin anmeldelse bl.a. til et notat fra amtets egen Miljø- og Arealafdeling fra 19. maj i fjor.

I notatet fastslås det, at "henset til de normalt høje koncentrationer af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i overfladevandet fra oplagspladser finder Fyns Amt, at der skal foretages en detaljeret beskrivelse af aktiviteterne på området, samt en beskrivelse af den påtænkte bortskaffelse af overfladevand, bl.a. vurderet i forhold til de nuværende renseforanstaltninger ved udløbet".

Store skrotbjerge

De store skrotbjerge - 500.000 ton om året - der sejles til og fra Lindø-Terminalen, håndteres af H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, der for kort tid siden fik en miljøgodkendelse for sine aktiviteter på selve Odense Havn.

Erfaringerne fra afdelingen i Odense fremhæves i det amtslige notat fra 19. maj.

Her beskrives stofindholdet i overfladevandet, og det siges, at det inden rensning viser værdier for bly, chrom, kobber, nikkel og zink, der generelt er væsentligt højere end de fastsatte kvalitetskrav.

"Ligeledes er stofindholdet for f.eks. anthracen og benzo(a)pyren højere end de fastsatte kvalitetskrav".

På trods af disse klare vurderinger fra amtet har man nu i årrække haft stærkt stigende skrothåndtering på Lindø-Terminalen uden nogen form for kontrol af de fleste af de nævnte stoffer. Amtet har kun målt for bly- og olieforurening - som fra en p-plads - fordi kajområdet alene har været godkendt til oplag af rent stål og træ.

I forbindelse med den igangværende lokalplanlægning for en udvidelse af terminalen kom det frem, at Munkebo Kommune og Fyns Amt gensidigt mente, at den anden part havde kontrol med miljøtilsynet på området.

Politiet melder pas til terminal

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce