Fundet af pesticiderester i drikkevandet har givet Kerteminde Forsyning et stort problem. Et nyt vandfund ved Urup kan redde forsyningen.

Nordøstfyn: Fund af pesticider i drikkevandet - tre boringer lukket, lød nyheden til vandkunderne hos Kerteminde Forsyning i sidste uge.

Og det var samtidig første kapitel i noget, der kan blive en kostbar historie.

- Det er ikke for sjov det her. Det er faktisk lidt af en gyser, siger direktør i Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen.

For ganske vist er mængden af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet langt under den sundhedsmæssige grænseværdi - med andre ord, det er ifølge Miljøstyrelsen ikke sundhedsskadeligt i de små mængder, der er fundet i vandet. Men politisk er der sat en nultolerance, hvilket vil sige 0,1 mikrogram pr. liter - overfor pesticider i vandet, og derfor skal der sættes ind overfor selv små forekomster af pesticider i vandet.

Desphenyl-chloriazon

Chloridazon blev frem til 1996 anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg - herefter blev det forbudt. Desphenyl-chloriazon, som er fundet i drikkevandet flere steder i landet, er et nedbrydningsprodukt af chloridazon.Grænseværdien af desphenyl-cholridazon i drikkevand ligger på 0,1 mikrogram/l. I Kerteminde blev der målt koncentrationer på op til 0,74 mikrogram/l.Ifølge en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan man trygt fortsætte med at drikke vandet fra sit vandværk, mens undersøgelserne af vandet er i gang, da der skal være høje koncentrationer af desphenyl-chloriazon i vandet, før det er farligt. Miljøministeriet har astsat 240 mikrogram/l som den sundhedsmæssige grænseværdi.

Dte rene Urup-vand

Løsningen for Kertemindes drikkevand kan være at lave nye boringer ved Urup.

- Heldigvis gik vi allerede sidste år i gang med at lede efter nye steder at hente vand - af hensyn til forsyningssikkerheden, fortæller Michael Høj-Larsen.

- Alle vores otte boringer henter vand fra samme magasin i undergrunden - nemlig Kerteminde-magasinet. Men der findes også et Urup-magasin, og prøver derfra viser, at det er fint rent vand. Vi har netop fået svar på den seneste prøve: Der er heller intet desphenyl-chloridazon i vandet

Men det bliver ikke nogen billig løsning at vælge Urup-vandet. For det kræver, at der skal etableres nye boringer og anlægges en ny råvandsledning til vandværket - en opgave i størreslesordnen 3-4 millioner kroner.

- Og så skal vi igen ud at lede efter vand et andet sted for at have en forsyningssikkerhed.

Aktive kulfiltre

En anden og billigere måde at løse Kertemindes vandproblem på ville være at rense vandet med aktive kulfiltre. Det er uproblematisk og helt ufarligt, fortæller Michael Høj-Larsen.

Men politisk er der stor modvilje imod at åbne for den mulighed, for det vil være at give køb på nultolerancen: At give lov til at rense vandet fjerner fokus fra, at man ikke vil acceptere pesticider i grundvandet.

Der findes dog steder i landet, hvor man er så presset, at der er givet dispensation til, at vandet renses. Typisk gives dispensationen for to-fem år, så der er tid til at finde en holdbar løsning.

Krisemøde

Kerteminde Forsyning henter vand fra otte boringer - og i syv af dem er der målt pesticider. Det er kun de tre med den største forekomst af pesticider, der er lukket. Fra de øvrige fem med små mængder af pesticiderester plus den ene, der er fri for pesticider, kan de blande vandet, så det samlet kommer under de 0,1 mikrogram. Det mener de i hvert fald - der er sendt nye vandprøver til analyse, som man får svar på i næste uge.

Men det er kun en midlertidig løsning, så bestyrelsen skal nu tage stilling til, hvilken løsning, Michael Høj-Larsen skal arbejde videre med. Hvis løsningen hedder vand fra Urup, skal han derefter i gang med at søge kommunen om en indvindingstilladelse, inden arbejdet kan gå i gang.

Nyt vandværk

Oven i pesticide-problemerne venter der vandforbrugerne en anden og endnu større regning: Kerteminde Forsyning har behov for at bygge et nyt vandværk.

- De ældste dele af vores nuværende vandværk er 50 år gamle - de "nye" er 40, og det kan ikke leve op til de nye krav, der stilles fra myndighederne, fortæller driftschef for vand og varme, Martin Roar Nielsen.

- Det er for dyrt at lave om på det eksisterende, så vi har både tegninger og en beregning på et nyt vandværk klar - prisen er cirka 18,5 millioner kroner.

Hvornår det skal sættes i værk vides endnu ikke, det eneste, der vides med stor sikkerhed, er, at regningen, både for løsningen på pesticideproblemet og på et nyt vandværk - den ender hos forbrugerne.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.

Mere om emnet

Se alle
Fortidens synder, der rammer os

Fortidens synder, der rammer os