Odense Havn holder på vandet


Odense Havn holder på vandet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Med ekspertudsagn fra ingeniører og jurist afviser havne- væsenet at pumpe regnvand til kommunal rensning

MUNKEBO: Havnedirektør Carsten Aa opruster i kampen om udledning af overfladevand fra havneterminalen ved Lindø.

Odense Havn har sikret sig sagkyndig ingeniørstøtte til sin modstand mod, at vandet skal pumpes til det kommunale renseanlæg ved Kerteminde. En juridisk vurdering er også fremskaffet, så Carsten Aa håber nu, at Kerteminde Kommune vil fravige sit krav om, at regnvand, som falder på terminalen, skal sendes til Romsø Sund i stedet for at ledes ud i Odense Fjord.

- Vi har en positiv forventning om, at den sunde fornuft vil sejre, så vi får tilladelse til at fortsætte med vores egen løsning, siger Carsten Aa.

I notatet fra ingeniørfirmaet Krüger vurderes det, at havnen benytter den "bedst tilgængelige teknologi" ved at rense overfladevandet i to sandfiltre og et efterfølgende filter med aktivt kul. Firmaet skriver bl.a.:

Ekstra rensning skader

"Ud fra de analyser, som er foretaget i 2007-08, fremgår det, at det rensede overfladevand kan overholde de afløbskrav som Fyns Amt har opstillet. Efter rensning er indholdet af de målte tungmetaller så lavt, at det kan overholde de normale drikkevandskrav".

Krüger tilføjer endda, at en ekstra tur gennem det kommunale renseanlæg vil skade mere, end det gavner. Dels vil pumperne belaste med ekstra CO2-udslip, dels vil vandet fra havnen blive forurenet med kvælstof, fosfor og organisk stof. Ganske enkelt, fordi vandet fra terminalen er renere end det vand, som kommunen udleder fra sit renseanlæg.

"Man kan sige at overfladevandet bidrager til en øget udvaskning af næringssalte fra det kommunale renseanlæg, hvorved mængden af næringssalte i afløbet fra det kommunale renseanlæg samlet set bliver større", mener ingeniørfirmaet Krüger.

Penge kan bruges bedre

Mogens Moe fra det københavnske advokatfirma Horten har set på spørgsmålet om vandet fra havneterminalen i relation til det igangværende arbejde med miljømålsloven og vandrammedirektivet.

Mogens Moe gør opmærksom på, at kommunerne i løbet af 2009-2010 skal lave handleplaner på området og skriver: "Det må forventes, at Kerteminde Kommune i den forbindelse vil vurdere alle udledninger til Odense Fjord".

Han tilføjer, at kommunen skal tage hensyn til den økonomiske byrde, der påbydes, og sammenholde dem med de miljøeffekter, som kan opnås.

Advokaten forventer, at man vil behandle alle virksomheder efter ensartede principper.

Med henvisning til notatet fra Krüger konkluderer Mogens Moe derefter:

"Henset til, at det rensede overfladevand fra Lindø-Terminalen med hensyn til tungmetaller overholder normale drikkevandskrav, forventer jeg, at den igangværende vandplanlægning næppe kan føre til påbud om at lede Lindø-Terminalens rensede overfladevand til Kerteminde Renseanlæg. Det må formodes, at der på nuværende tidspunkt findes en række mere cost-effektive tiltag til forbedring af tilstanden i Odense Fjord".

Odense Havn holder på vandet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce