LOKALDEBAT Af Kaare Jørgensen, gruppeformand for V Sellebergvej 5, 5550 Langeskov

Langeskov Kommune har solgt et jordstykke i den nye udstykning i Langeskov øst til lokal privat bygherre. Der skal opføres 15 parcelhuse med salg for øje.

Langeskov Kommune har solgt arealet med "kvantumsrabat".

Der er opstået tvivl om Venstres holdning til at sælge arealet med rabat.

Venstres klare officielle holdning er et spejl af resultatet = jorden er solgt = sund fornuft.

Jeg finder det private initiativ i denne sag særdeles velkomment og jeg håber og tror at salget kan være det lokomotiv, der kan sætte yderligere skub i byggeriet i Langeskov Øst og skabe arbejdspladser, omsætning, indtjening og nye skatteborgere, og - ja, aktivitet, begejstring og vækst.

Venstre ser muligheder - ikke begrænsninger.