Munkebo: Bakkegården på Munkebo Bakke rives nu ned. Teknik og Miljøudvalget har fornylig nikket ja til at bruge 856.200 kroner på at rive den gamle gård ned. En nedrivning, som også omfatter udgifter til forundersøgelser af eventuelle fredede flagermus i laderne og asbest i tagkonstruktionen. Men også arkæologiske udgravninger i samarbejde med Østfyns Museer.

Der er bevilget et tilskud på 306.000 kroner fra puljen til nedrivning af bygninger i det åbne land. Hertil 550.000 kroner fra overslagsårene 2018-21, som dækker en udskudt anlægsbevilling til vedligeholdelse og materialer på Bakkegården./EXP