Naboerne har vundet efter to års kamp: Miljøgodkendelse til minkfarm med 5000 tæver kendt ugyldig

Minkfarmen, der er ejet af Fur Direct på Skovvej 9 i Trællerup ved Munkebo. Foto: Nils Svalebøg

Naboerne har vundet efter to års kamp: Miljøgodkendelse til minkfarm med 5000 tæver kendt ugyldig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fur Direct i Trællerup får ikke lov til at udvide fra 1250 til 5000 minktæver. - Der er jubelstemning i Trællerup, siger nabo til minkfarmen Alf Mortensen.

Trællerup: Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet en miljøgodkendelse til firmaet Fur Direct, der ville udvide produktion af mink på deres minkfarm i Trællerup fra 1250 til 5000 minktæver.

Afgørelsen vækker glæde i Trællerup, hvor alle naboerne til minkfarmen - undtagen en - har skrevet under på en underskriftsindsamling mod udvidelsen af minkfarmen.

- Der er jubelstemning i Trællerup. Det er hele vejen rundt, der er en stor glæde. Der er flere, der har spurgt, om vi skal holde fest, fortæller Alf Mortensen, der ellers kunne se frem til at bo kun 130 meter fra de nye minkhaller.

Kerteminde Kommune gav 23. marts 2017 efter heftig debat og på trods af stor utilfredshed blandt naboerne tilladelse til, at minkfarmen kunne udvide.

Den tilladelse valgte naboerne at klage over til Miljø- og Fødevareankenævnet, og 13. maj 2019 - mere end to år efter klagen blev sendt ind, har Miljø- og Fødevareklagenævnet valgt at ophæve miljøgodkendelsen.

Kommunen glemte sommerhusområde

Naboerne havde i klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet anført syv punkter. Hvor de mener, at kommunen har begået fejl i den godkendelse, der er givet til Fur Direct.

Der var blandt andet ikke taget hensyn til de landskabelige værdier. Gene-afstandene i forhold til lugt var ikke overholdt. Naboerne mente heller ikke, at kommunen havde ret til at dispensere fra afstandskravet til naboskel, og der var fejl i beregningerne af en nærliggende skovs ammoniakfølsomhed.

Klagenævnet har valgt kun at behandle to af klagepunkterne. Nemlig klagerne over de landskabelige forhold og lugtgenerne. På begge punkter kalder klagenævnet Kerteminde Kommunes afgørelse for ugyldig.

Helt galt er det med lugtgenerne, hvor klagenævnet finder, at Kerteminde Kommune slet ikke har taget hensyn til sommerhusområdet Kambjerghuse - Møllekrogen.

- Miljø- og Fødevareklagenævnet har på denne baggrund foretaget en lugtberegning, som viser, at lugtgenekriteriet til sommerhusområdet Kambjerghuse - Møllekrogen ikke er overholdt, skriver klagenævnet.

Hjemvist til fornyet behandling

Selvom klagenævnet kun har valgt at behandle to af naboernes af klagepunkterne, betyder det ikke, at forholdene er i orden i de resterende klagepunkter.

- Da sagen bliver hjemvist til fornyet behandling i Kerteminde Kommune, finder Miljø- og Fødevareklagenævnet det ikke aktuelt i forhold til det ansøgte projekt at behandle klagepunkterne vedrørende afstandskrav til dræn, dispensation fra afstandskrav til skel samt manglende vurdering af alternative placeringer, skriver klagenævnet i deres 15 sider lange afgørelse af sagen, og nævner en række regler, som kommunen skal sørge for, er overholdt, hvis der skal gives en ny tilladelse.

Ingen kommentarer

Ejer af Fur Direct, Kristian Juul Nielsen, er helt usædvanligt ganske kortfattet i sin kommentar til afgørelsen.

- Jeg har modtaget afgørelsen. Jeg har accepteret afgørelsen, og udover det har jeg ingen kommentarer, siger Kristian Nielsen, der ikke vil sige, om han vil forsøge at indsende en ny ansøgning om udvidelse af sin minkfarm.

Det kan dog blive vanskeligt at få en ny ansøgning igennem, for i mellemtiden er en ny lov, der regulerer minkfarme trådt i kraft, fortæller miljøsagsbehandler Trine Baier Jepsen fra Kerteminde Kommune.

- Hvis han vil søge igen, så er det et nyt projekt, der skal behandles efter den nye lov, som ikke kigger på dyreenheder, men på produktionsarealer, forklarer Trine Jepsen, der afventer om, Kristian Nielsen vil indsende en ny ansøgning.

- Lige nu tænker jeg, bolden ligger ved ham, for han skal tilpasse projektet blandt andet i forhold til de lugtgener, der er ved sommerhusene, siger Trine Jepsen.

Naboerne har vundet efter to års kamp: Miljøgodkendelse til minkfarm med 5000 tæver kendt ugyldig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce