Nordfyn løb med landdistriktspuljen, mens LAG MANKs bestyrelse fordelte de maritime udviklingsmidler for 1.2 mio. kr. til tre udviklingsprojekter på Kerteminde Havn.

Kerteminde: To naturturismeprojekter kom igennem til nåleøjet til LAG puljen - her delte virksomhederne Ditlevsdal Bisonfarm og Stald Sepi på Nordfyn med et fælles hesteturismekoncept 1.3 millioner kroner mellem sig.

Tre projekter på Kerteminde Havn får 1,2 millioner i støtte til maritime udviklingsprojekter. Det besluttede bestyrelsen for LAG MANK, Den lokale aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner ved den seneste fordelingsrunde.

Butler's Choice får 750.000 kroner i støtte til at lave et afsætningssted og en restaurant med sorthummeren i centrum. Butler's Choice ønsker nemlig at gøre det nemmere for fynboer og turister at få adgang til at købe og nyde lokal hummer samt øge kendskabet til tilberedning af hummer. Og det kan ske med en tilbygning til virksomhedes nuværende kontor på havnen. 

Havpattedyr på Fjord&Bælt

Fjord&Bælt ønsker at sætte ekstra fokus på havpattedyrene i de danske farvande. Det skal ske  med en 16 meter lang havpattedyrvæg, hvorpå der projekteres animerede hvaler og sæler i naturlig størrelse. Hensigten er at vise størrelsen og forskelligheden i de havpattedyr, der ses i Danmark. Projektet støttes med 330.000 kroner.

Forrum til kølerum

Endelig var der 115.000 kroner til Kerteminde Fiskeriforening, som får mulighed for at modernisere forrummet til fiskernes fælles kølerum, således det også kan benyttes til ompakning og samvejning af fisk.

Samvejning af fisk er særlig vigtigt de tider på året, hvor fangsterne er små. Derved spares penge på logistik og transport, ligesom kvaliteten af den friskfangede fisk forbedres.

Ved kommende ansøgningsrunder vil LAG MANK's bestyrelse sætte mere fokus på erhvervsprojekter frem for friluftsprojekter. /EXP