Til foråret kommer der rigtigt fart på arbejdet med at etablere en ny legeplads i Mesinge.

Mesinge: Knapt er 2018 blevet indledt, før arbejdet med en nyskabelse - Hindsholm Legepark - er taget.

Lige nu etableres den hoppepude, der skal indgå i den nye legeplads, som skal etableres på plænen bag Mesingeskolen.

Bag initiativet står en arbejdsgruppe, der består af folk fra Hindsholm, som for lidt mere end et år siden tog imod kommunens opfordring om at gå igang med at lave nye spændende legemiljøer rundt omkring i kommunen.

I det seneste årstid har denne arbejdsgruppe arbejdet på at lave tegninger til det spændende legemiljø bag Mesingeskolen. Der kommer også svævebane, gynger, kælkebakke og en række mere traditionelle legeredskaber. For at signalere, at det er en plads, hvor alle børn og barnlige sjæle fra hele Hindsholm er velkomne, vil legepladsen blive døbt, Hindsholm Legepark.

Arbejdsgruppen har også skaffet finansiering til anlægget. Man startede med et tilsagn fra kommunen på 75.000 kroner og har siden gennem diverse fonde skaffet yderligere 102.000 kroner.

Anlægget er endnu ikke helt finansieret, så arbejdsgruppen prøver at skaffe flere penge. Det er blandt andet planen, at der i nærheden af den eksisterende skaterrampe, skal opføres et bålhus og et særligt område forbeholdt mindre børn.

Det videre arbejde med at etablere den resterende legepark går igang lidt senere på foråret - og vil foregå i et tæt samarbejde mellem professionelle og frivillige.

Mesinge Lokalråd er ansvarlig for processen. /EXP