Skolebestyrelsen for Marslev Skole ønsker skoledistrikterne ændret, så børnene fra Marslev i de ældste årgange kommer til at gå på Nymarksskolen i stedet for på Langeskov Skole.

Baggrunden for dette ønske har bestyrelsen nu uddybet i et møde med Kerteminde Byråds børn- og skoleudvalg. En del forældre fra Marslev er i øvrigt allerede begyndt at udnytte det frie skolevalg ved at tilmelde deres børn til Nymarksskolen.

Politikerne gav ingen løfter på mødet med skolebestyrelsen, men besluttede, at spørgsmålet skal tages op til egentlig behandling.