Kerteminde: Med en lukning af de tre boringer med flest pesticiderester i, håbede Kerteminde Forsyning, at de dermed kunne blande vandet fra de øvrige boringer således, at det samlede resultat kom under grænseværdien på 0,1.

Det kunne de ikke.

Resultatet af en ny vandprøve viser, at antallet af pesticider nok er faldet fra 0,74 mikrogram pr. liter til 0,34. Det er bare ikke godt nok, når grænseværdien hedder 0,1.

- Vi undersøger fortsat muligheden for fx filtrering via aktivt kul. Vi er i tæt dialog med kommunen om, hvordan den langsigtede strategi skal se ud, oplyser kommunikationsmedarbejder ved forsyningen, Martin D. Knudsen.

Og så skal vi minde om, at Miljøministeriets grænse for, hvornår pesticideforekomst i drikkevand er sundhedsskadeligt er 240 mikrogram pr. liter. Grænsen på 0,1 mikrogram pr. liter er en politisk grænseværdi ud fra den betragtning, at der overhovedet ikke skal være pesticider i det danske drikkevand. (ström)

 

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.