Et snævert flertal på 13 byrådspolitikere mener, at det er en god investering at betale fire gange prisen for jord til Vikingemuseet. Mindretallet mener, at det er decideret ulovligt

Ladby: - Det er simpelthen ulovligt.

Sådan siger Palle Hansborg-Sørensen (S) om, at et smalt flertal i byrådet vil give 3,2 million kroner for godt 48.620 kvadratmeter landbrugsjord ved Ladby, som skal bruges til udvidelse og ikke mindst p-pladser ved Vikingemuseet. Og derfor har han sammen med 11 andre byrådsmedlemmer indbragt sagen for Statsforvaltningen.

Sådan er købsprisen beregnet

 Ifølge den endnu ikke underskrevne købsaftale skal kommunen købe 4,8 hektar jord. Købsaftalen har ligget i skrivebordskuffen i nogen tid, idet overtagelsesdatoen er indskrevet som den 1. april 2016.Købsprisen er opdelt i:

500.000 kroner for det delområde, der skal benyttes til udbygning af udstillingsaktiviteterne og derfor kan betragtes som byggegrund. Hertil skal lægges 125.000 kroner, fordi det skal betales moms af byggegrunde.

1,5 million kroner for det øvrige areal.

1 míllion kroner for varig værdiforringelse af restejendommen.

Palle Hansborg-Sørensen bygger dels sin vurdering på, hvad kommunens egne embedsmænd har oplyst, dels hvad der står i en forhåndsvurdering, kommunen fik fra Statsforvaltningen i november måned.

- Grunden derude i Ladby er vurderet til 700.000 kroner. Vurderingsprisen kan man i særlige tilfælde fordoble, men alt derudover er ulovligt. Det er også den vurdering, vi har fra en neutral advokat, siger den tidligere borgmester.

- At betale de 3,1 million kroner, som borgmesteren har forhandlet sig frem til, vil være en "ulovlig begunstigelse af sælgeren".

Forhandlede med naboen

Og netop det fører frem til Palle Hansborg-Sørensens næste klagepunkt:

- Det burde slet ikke have været borgmester Hans Luunbjerg, der førte den forhandling. Han burde have erklæret sig selv for inhabil, når sælgeren af jorden er nabo til ham, og de to har oven i købet noget sammen, der ligner et ansættelsesforhold.

Radikale Sanne Stemann er helt enig:

- Det er noget, han burde have oplyst os fra starten. Det er virkelig et problem.

Hun havde håbet, det havde været muligt at forhandle sig frem til en fornuftig pris.

- Det, vi nu er præsenteret for, er en ulovlig overpris, det oplyser vores embedsmænd os om. Jeg havde håbet, at vi kunne forhandle os frem til en fornuftig pris, men nu er det hele forplumret af, at det er Hans Luunbjerg, der har siddet og forhandlet med sin nabo.

Både hun og Palle Hansborg-Sørensen ser nu en kompliceret ekspropriation som den eneste mulige løsning på museets pladsproblemer.

- Det skulle have været sat i gang for længst. Vi traf jo beslutningen om ekspropriation på et byrådsmøde sidste sommer, siger Palle Hansborg-Sørensen.

Det er nu, vi skal bruge jorden

Hos Jørgen Schou, Kertemindelisten, finder man en helt anden opfattelse af sagen:

- Det her, det er en god investering. Det er så god en investering, at vi har argumenter, der gør, at det ikke er ulovligt.

Jørgen Schou fremhæver, at der er tale om et stykke jord, som sælger dybest set ikke er interesseret i at sælge.

- Prisen har før været højere, så det er faktisk lykkedes Hans Luunbjerg at forhandle den ned, fortæller Jørgen Schou.

- Vi har som bekendt brugt rigtig lang tid på det her. Nu er tiden ved at være løbet ud. Nu skal der trækkes en streg i sandet, for det er nu, vi skal bruge den jord.

Derfor er han heller ikke spor lun på ekspropriering.

Museet har gang i noget rigtigt positivt lige nu, og det har de ydet en utrolig arbejdsindsats for at nå frem til, så jo hurtigere vi kan komme videre med museet, jo bedre, siger han.

- En ekspropriering vil komme til at tage flere år, og så er det ikke sikkert, vi kan bruge jorden til noget, når det engang er blevet vores. For de investorer, vi er afhængig af, vil ikke være en del af noget, der er ballade om.

Han minder om, at kommunen også betalte overpris for den jord, de siden - med tab - solgte til golfbanen.

- Men havde vi ikke gjort det, havde vi ikke haft golfbanen.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.

Mere om emnet

Se alle
Jordkøb i Ladby: Pilen peger imod ulovlig

Jordkøb i Ladby: Pilen peger imod ulovlig

2
Kerteminde: Politisk strid om jordkøb

Kerteminde: Politisk strid om jordkøb