Stemmerne var så lige, da foreningerne skulle besætte deres seks pladser, at der måtte to omvalg til.

Kerteminde: Hvis byrådet godkender de valgte kandidater, så er der nu valgt et nyt Folkeoplysningsudvalg.

Men det var ikke helt let, for hos foreningerne var der hele tiden stemmelighed, så de måtte ud i tre runder valg, før de havde besat alle deres seks poster. Der var 14 kandidater at vælge imellem.

Der var for foreningerne genvalg af Erling Knudsen (Birkende Borgerforening), Arne Lind (Langeskov Badminton Klub) og John Eriksen (DUI Munkebo). Der var desuden en slags genvalg til Claus Hartmann- Petersen. Han har hidtil siddet i Folkeoplysningsudvalget som kommunens repræsentant. Nu er han valgt som repræsentant for Kerteminde Boldklub. Desuden var der nyvalg til Gitte Lunde Jensen (Kerteminde Håndbold Klub) og Charlotte Laursen (Kerteminde Vandski Klub).

Aftenskolerne skulle besætte to pladser, og det foregik uden valg - de to pladser i udvalget gik til Gitte Overgaard (AOF) og Poul Henriksen (FOF).

Fra byrådet er udpeget Sebastian Nielsen (S) og Claus Maimann Jensen (S). Desuden har formanden for Frivilligcenter en fast plads i udvalget - det er i øjeblikket Jens Gantriis.

Byrådet skal på deres februarmøde godkende det nye Folkeoplysningsudvalg, som tiltræder 1. marts.

På udvalgets første møde onsdag den 21. marts konstituerer man sig, og det nu igen med løn til formanden. Den løn var ellers sparet væk, men det nye byråd har besluttet at genindføre formandslønnen i respekt for det store arbejde, der fører med titlen.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.