Politikerne skal debattere højvandssluse i april - 30. april er der borgermøde.

Kerteminde: Arbejdet med at bygge en sluse ved havnemundingen kan gå i gang allerede til efteråret, hvis alt går efter planen.

- Det er et fantastisk projekt, der virkelig vil kunne hjælpe os, siger Jesper Hempler (SF), formand for Miljø- og teknikudvalget.

- Og indtil videre har Kystdirektoratet været rigtigt positive og opfordret os til at arbejde videre med projektet. Deres eneste indvending har været, at vi den højde på 2,2 meter, vi har valgt, ikke er nok efter deres mening, de vil have den helt op i 2,5 meter.

Venter på svar fra Realdania

Kommunen har for længst regnet på, hvad det vil komme til at koste dels kommunen, og dels de borgere, der bliver omfattet af slusen beskyttende virkning og derfor også skal betale en part.

- Men vi har sendt en ansøgning til Realdania om et tilskud på 15 millioner kroner, så hvis svaret derfra bliver positivt, kan vi alle slippe lidt billigere. Vi forventer at få svar i denne måned siger Jesper Hempler.

Han håber, at alle de husejere, der hver især skal yde et bidrag, vil gå positivt ind i projektet.

- Alternativet til at beskytte sin ejendom er, at forsikringerne stiger og ejendomsværdien falder, siger Jesper Hempler.

- Og det er skræmmende mange penge, der bliver ødelagt for, når der er stormflod. En opgørelse viser, at der i de seneste 10 år er udbetalt erstatninger for skader for 76 millioner kroner til mere end 500 husstande i Kerteminde Kommune.

Færdig i 2018

Ifølge tidsplanen, så skal økonomiudvalget tale om finansiering af slusen i april, og den 30. april vil alle interesserede blive inviteret til et møde, hvor borgmesteren orienterer om projektet.

I midten af maj vil de husejere, der bliver direkte involveret i projektet, blive inviteret til møde.

Hvis alt går glat kan byrådet vedtage sluse-projektet i september, og umiddelbart efter kan arbejdet sættes i gang, således at slusen kan stå færdig i 2018

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.