Økonomiudvalget skal beslutte, om man vil forsikre de frivilliges indsats mod arbejdsskader.

Kerteminde: Med en ændring af servieloven fra juli i hånden kan kommuner og regioner nu forsikre frivilliges indsats via en arbejdskadeforsikring. Det kan være frivillige, som besøger de ældre på et plejecenter, når tid og lyst tillader det. Eller det kan være en forældrestyret arbejdsdag i børnehaven med opgaver, der ellers ikke ville blive udført.

Det er nu op til Økonomiudvalget i Kerteminde Kommune, om man vil forsikre den frivillige indsats på lige fod med borgere, der udfører frivilligt arbejde. Og meget tyder på, at udvalget giver grønt lys.

Kommunen ønsker nemlig at bakke op om den frivillig indsats og lade den være forsikringsdækket under Kerteminde kommunes selvforsikringsordning på arbejdsskade og ansvar. Eventuelle skadestilfælde vil blive behandlet af kommunens eksterne skadesbehandler på arbejdsskadeområdet, mens eventuelle ansvarskrav behandles af kommunens forsikringsmægler.

Forsikring af den frivillige indsats vil betyde en forhøjelse af præmien på arbejdsskadeområdet. Den er anslået til et sted mellem 100.000 og 150.000 kroner årligt. / EXP