Nordøstfyn: Normalt hører man om, at foreningerne har svært ved at finde medlemmer, der gerne vil tage en tørn i bestyrelsen. I Venstre i Kerteminde Kommune kender de ikke til det problem. Tvært imod valgte de på dette års generalforsamling at udvide bestyrelsen fra 9 til 10 medlemmer.

Der var genvalg til formand Ole Holst samt til bestyrelsesmedlemmerne Bente Hedegaard Køster, Jens Peter Henriksen, Søren Bech Sørensen og Martin Dam Ludvigsen. Philip Lemvig Højer ønskede ikke genvalg. Det gav en ledig plads, men da der var to, der gerne ville tage en tørn i bestyrelsen, valgte man at udvide den i stedet for at lade gode kræfter gå til spilde.

De to nyvalgte er Marianne Machon og Jørgen Larsen. (heno)

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.