På torsdag afgør Kerteminde Kommunes politikere, om kystsikringen skal gennemføres. Inden den endelige ansøgning til Kystdirektoratet sendes, skal partsmodellen dog revideres en smule.

Kerteminde: - Vi skal fremme at gennemføre kystsikringen hurtigst muligt, understreger borgmester Hans Luunbjerg (V) efter det seneste møde i økonomiudvalget. Her blev det besluttet, at byrådet på sit næste møde torsdag den 27. april nu endelig skal godkende kystsikringen i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo med sluseklapper, højvandsmure og hævede diger fra diget ved Nordstranden til parkeringspladsen syd for Pax. Et punkt som miljø - og teknikudvalget i marts udsatte på grund af gennemgang af høringssvarene.

De Radikale var de eneste i økonomiúdvalget, der ikke mente, at beslutningen skulle tages i byrådet nu, fortæller Hans Luunbjerg.

Økonomiudvalget fastholdt ydermere den partsmodel, som blev valgt i april sidste år og modificeret her i december, hvor byrådet valgte at anbefale en maksimumgrænse på 70.000 kroner og en mimimumsgrænse på 500 kroner for private ejendomsejere. Dog skal partsmodellen revideres en anelse.

- For en boligenhed kan jo godt bestå af et hus med eksempelvis 10 beboere. Derfor skal modellen justeres lidt, understreger Hans Luunbjerg.

Det bliver miljø- og teknikudvalget, der - i samarbejde med det nyetablerede kystsikringslag, "Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse - og Digelag" (som skal være bygherre på projektet) - får til opgave at kigge nærmere på en partsfordelingsmodel, som herefter kan blive sendt i høring.

Herefter kan Kerteminde Kommune sende en ansøgning til Kystdirektoratet om at gennemføre projektet.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes Kerteminde-redaktion og tovholder på Kerteminde Ugeavis - det sidste er min primære opgave, og her forsøger jeg at komme rundt i alle kroge af ugeavisens dækningsområde og møde folk for at skrive om deres historie - store som små. Jeg er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2003. Jeg har arbejdet som freelancer i nogle år og har også været rundt på flere af Fyens Stiftstidendes redaktioner rundt om på øen. Jeg bor i Dalby på Hindsholm med min mand, der er folkeskolelærer på en folkeskole i Odense og med mine to børn på seks og ni år.