Kerteminde: Knap er året begyndt, før det nye byråd skal i gang. De nyvalgte politikere mødes onsdag den 3. januar med det ene, men vigtige, punkt på dagsordnen at afskaffe et par udvalg.

Da byrådet for fire år siden konstituerede sig med alle syv valgte partier i "regeringen", blev der etableret syv udvalg, så hvert parti kunne få en formandspost.

Denne gang er der kun fire partier med i konstitueringen, så det blev besluttet, at de to ekstra udvalg, der blev opfundet for fire år siden, kan nedlægges igen (Erhvervs- og Vækstudvalget samt Turismeudvalget)

Men da det er en ændring i styrelsesvedtægten skal den beslutning tages i byrådet - i to omgange. Derfor er der lagt op til, at der skal være byrådsmøde igen den 10. januar.

Erhvervs- og vækstudvalgets opgaver vil blive fordelt på henholdsvis det nye Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalg og Miljø-, Natur- og Teknikudvalget.

Turismeudvalgets opgaver vil blive fordelt på henholdsvis det nye Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget. (ström)

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.