Sidste år fik projektet 2,2 millioner kroner i tilskud. I år skal pengene bruges

Kerteminde: Sybergland er for længst blevet et yndlingsmål for mange spadserende og cyklende, der gerne vil nyde den smukke natur, området byder på.

Men i løbet af i år vil Sybergland blive endnu mere attraktiv og blive anvendelig for mange flere end dem, der bare vil gå eller cykle en tur igennem landskabet. For i løbet af i år skal der investeres fire-fem millioner kroner i at "møblere" Sybergland.

Villa Hjulben

Med en smuk udsigt over både den rekreative sø og natursøen vil man, når Sybergland er blevet møbleret, finde Villa Hjulben.Bag det fantasifulde navn gemmer sig en rekonstruktion af det lille transportable skur, som maleren Fritz Syberg flittigt benyttede. Skuret var monteret med hjul og et par løftearme, så det kunne transporteres ligesom en trillebør, så han kunne tage det med ud i landskabet.

I Villa Hjulben havde Fritz Syberg indrettet et atelier, som han kunne sidde i ly og læ inden i, når det var dårligt vejr. For male ville han uanset vejret.

- Sybergland er et sted, hvor kultur og natur mødes. Navnet havde området allerede i Fritz Sybergs levetid, og det er malet gentagne gange både af ham og af Johannes Larsen, fortæller planlægger Ninna Kruse Larsen, der styrer det store projekt.

- Naturdelen er der allerede i rigt mål. Det var et succeskriterie, at der skulle komme viber, orkideer og strandtudser til Sybrgland indenfor fem år, og alle tre mål blev opfyldt allerede i det første år. Desuden er der en havørn, der har slået sig ned, og det myldrer med gæs.

Vores alle sammens sted

I Sybergland skal der imidlertid ikke blot være noget at se på, der skal også være aktivitet og læring. Derfor har planlæggerne allerede på et tidligt tidspunkt inddraget repræsentanter for de forhåbentlig kommende brugere: Skoler og børnehaver, Visitkerteminde, diverse foreninger og Johannes Larsen Museet og spurgt dem, hvad de gerne ville have i Sybergland.

- Resultatet er blevet det projekt, vi nu er klar til at gå i gang med. Det har været en lang rejse, for samtalerne med brugergrupperne foregik i 2015. Da vi havde fået deres ideer, skulle projektet tegnes, og først derefter kunne vi gå i gang med at søge fonde.

I løbet af 2016 kom så penge både fra LAG MANK, Friluftsrådet og Aage V. Jensens Fond - ialt 2,2 millioner kroner, og i år følger et nogenlunde tilsvarende beløb fra kommunen.

Pengene skal bruges til at anlægge et stiforløb rundt om den rekreative sø - en sti der nogle steder skal være med grusbelægning og nogle steder med brodæk. Desuden skal der syd for den rekreative sø bygges et såkaldt naturrum. Det er et stort åbent træhus, hvor der er nogle faste bænke, som alt fra skoleklasser til fødselsdagsselskaber kan benytte, og her bliver også etableret et toilet.

- Det er meningen, at Sybergland skal være alle borgeres sted - alle er velkomne til at bruge det, hvad enten det er til private arrangementer eller i foreningsregi, understreger Ninna Kruse Larsen.

I gang til foråret

Rundt om i det store område skal der etableres borde og bænke og opstilles informationsskilte, og ved indhegningen til det græssende Sybergkvæg opstilles på sigt klaplåger.

- Man er velkommen til at gå ind til dyrene, der er meget fredelige, men man skal huske, at det er på eget ansvar, understreger hun.

I øjeblikket er hun og kollegerne ved at beskrive alle delelementer i detaljer, så opgaverne kan blive sendt i udbud. Desuden er man ved at lægge sidste hånd på lokalplanforslaget, så det kan komme i høring.

- Hvis det hele går efter planen, så regner vi med at kunne gå i gang med det fysiske arbejde i Sybergland sidst på foråret.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.