I oktober sendte byrådet Nordre Havnekaj og Strandkilen i udbud med sidste frist for svar den 15. januar. Nu er udbuddet annulleret, og de øvrige elementer i havneplanen er stille i bero.

Kerteminde: Det kan godt være, at der er nogle entreprenører og arkitekter, der har puslet med byggeplaner for Ndr. Havnekaj og Strandkilen. Men de kan godt pakke deres ideer og tegninger væk igen, for det udbud, kommunen satte i gang i oktober sidste år, blev onsdag aften annulleret af et flertal på 13 stemmer imod 12. Samme flertal vedtog, at det meste af den resterende havneplan nu er stillet i bero.

Der var til gengæld fuld enighed om, at tre af de punkter, der var til beslutning, skal sendes retur til videre behandling i økonomiudvalget.

Det er derfor endnu ikke afgjort, om kommunen skal arbejde videre med planer for nye anlæg i marinaen og en ny bådopbevaringsplads.

Der er heller ikke givet grønt lys for, at administrationen laver et udkast til et kommissorium for en kulturarvsmasterplan.

Og det er derfor heller ikke vedtaget, at denne kulturarvsmasterplan skal danne grundlag for en revision af havneplanen eller eventuelt udarbejdelsen af en helt ny.

- Vi har taget de tre punkter retur til økonomiudvalget bl.a. for at få drøftet, hvad målet for en kulturarvsmasterplan skal være. Det er vigtigt at få på plads, inden vi går i gang. Vi har haft rigeligt med dyrekøbte erfaringer i at løbe, inden vi har sat kursen, siger borgmester Kasper Olesen (S).

- Og det var alle i byrådet heldigvis enige i.

Det kostede sidste år kommunen 1,6 millioner kroner til byplanlægger, advokater, arkitekter m.v. at få lavet en havneplan og sendt dele af den i udbud.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.