Med 18 stemmer bag er den nye havneplan - der også omfatter en marinaplan - i realiteten vedtaget. I planen er antallet af boliger reduceret fra 190 til cirka 120.

Kerteminde: Egentlig er det først på byrådsmødet den 23. februar, at den reviderede havneudviklingsplan skal vedtages. men så længe kunne det solide flertal, der står bag planen, ikke vente, så de præsenterede den allerede torsdag den 9. februar.

Både Venstre, SF, Socialdemokratiet og Kertemindelisten står bag den nye havneplan, der er blevet forlænget med en marinaplan.

Trafikken

Der vil ske en del med trafikken i takt med at havneplanen realiseres.Først og fremmest skal Hindsholmvej i området fra Hans Schacksvej til Marinavej omdannes til bygade med hævede overgange til de bløde trafikanter og en maksimal hastighed på 40 km/t.

Der skal etableres en ny vej ind i marinaen som en forlængelse af Peder Møllerstræde.

En ny vej skal etableres fra den forlængede Peder Møllerstræde ind mod Islandsgade.

Til gengæld foreslås det, at Islandsgade spærres for biltrafik, da den i fremtiden skal huse en ny busterminal.

I forhold til den havneplan, der sidste år blev sendt i høring, er der justeret en del ind efter de mange indsigelser, der kom.

Først og fremmest er antallet af boliger reduceret væsentligt. I den oprindelige plan var der fundet plads til 190 boliger. I den reviderede plan er det reduceret til cirka 120. Alene på Ndr. Havnekaj er antallet af boliger reduceret fra 90 til 60. I Strandkilen er både syd- og nordenden friholdt for byggeri, og i resten af Strandkilen må der maksimalt bygges op i 2½ etage..

Der er fortsat snuppet en bid af vinteropbevaringspladsen, men ikke så stor en bid, som der i første omgang var lagt op til.

Marina i stedet for rådhus

Da planen i sin tid blev præsenteret for offentligheden var et nyt rådhus indeholdt i planen, og det blev understreget, at det var vigtigt, at kommunen selv gik i gang med byggeri for at understrege overfor andre bygherrer, at det her er noget, Kerteminde virkelig mener - rådhusbyggeriet skulle skubbe det hele i gang.

Rådhuset er i mellemtiden faldet ud af planen, men i stedet er marinaplanen kommet med - og nu er det der, Kerteminde Kommune med egne investeringer skal skubbe til investeringslysten.

- Der er et stort potentiale i at investere i marinaen, understreger borgmester Hans Luunbjerg (V).

- Vi har sejlervand på nationalt niveau, men det matcher faciliteterne slet ikke.

Jesper Hempler (SF) supplerer: - Det bliver fremhævet, at Kerteminde Marina i 2015 blev kåret som Danmarks bedste. Men det holder ikke længere. Vores mole er for lav, broerne er utidssvarende og det samme er stativerne til opbevaring.

Da Kerteminde Kommune kun har meget begrænsede midler, vil man optage et lån på maksimalt 20 millioner kroner til at foretage investeringer i mole, flydebroer og en ny kran.

- De nye broer vil give os plads til 100 både mere, og den ekstraindtægt skal forrente investeringen. De øvrige investeringer skal foretages i takt med, at vi får penge ind fra salget af byggeretter, fortæller Hans Luunbjerg.

11 millioner i kassen om året

De 190 boliger i den oprindelige plan skulle sikre kommunen en ekstra årlig indtægt på 13 millioner kroner, når der var fuldt udbygget. Den indtægt reduceres selvsagt med færre boliger. Men ikke så meget, som man skulle have troet - nemlig kun med to millioner.

- Oprindeligt brugte vi nøgletal fra KL at regne ud fra. Nu har vi i mellemtiden fået nogle konkrete erfaringstal fra Nyborg til vores beregninger og det viser, at det giver bedre resultat, end vi først troede, forklarer kommunens stabschef Leif Hansen om det beskedne fald i beregnet indtægt.

- Men det er ikke for at få tjene penge, vi går i gang. Det er fordi Kerteminde har brug for udvikling efter at have stået i stampe i mange år, understreger Hans Luunbjerg.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.