Nordøstfyn: Det bliver ikke med stemmer fra firkløveret i oppositionen (Kons., DF, Rad, og Borgerlisten) at Erhvervs- og vækstudvalget samt Turismeudvalget bliver nedlagt, når forslaget onsdag eftermiddag er til anden behandling i byrådet.

- Vi er meget foruroliget over, at man vil nedprioritere turismen, hvor det går super godt, og erhverv, hvor det går knap så godt og netop burde opprioriteres, siger Knud Skov Ahrnkiel (DF).

- Så allerhelst så vi, at de to områder samles i t udvalg, således at vi kun nedlægger et udvalg. Men det kan godt blive problematisk, hvis det kræver, at vi åbner konstitueringen.

Alternativt vil firkløveret sætte alle kræfter ind på at holde turismen samlet i et udvalg i stedet for at skulle spredes over to, som foreslået (Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalg samt Kultur- og Fritidsudvalget).

- Turismen skal helst samles i kultur- og fritidsudvalget. Det er jo en skræmmende tanke, at noget af det skulle lægges over i arbejdsmarkedsudvalget, der har så travlt i forvejen, at de slet ikke har plads til det, siger Knud Skov Ahrnkiel. (ström)

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.