Rynkeby: Boldklubben KR70 rykker indenfor i klubhuset, mandag 19. februar klokken 19. Den dag er klubbens medlemmer indbudt til en aften i klubbens øverste organ, nemlig generalforsamlingen. Den følger vedtægterne og byder af samme årsag på både en beretning fra formanden samt en regnskab over det forløbne års indtægter og udgifter. /EXP