Nordøstfyn: Når det nye Ældre-, Handicap- og psykiatriudvalg samles til møde den 30. januar, skal de blandt andet tage stilling til Ældrerådets ønske om at skifte navn til Seniorråd.

Det er det nyvalgte Ældreråd, der har fremsat ønske om navneforandringen. Ønsket baserer sig blandt andet på, at en del mennesker forveksler Ældrerådet med Ældre Sagen, forklarer formand Laila Finsen.

- I mange kommuner har de allerede foretaget navneændringen, og vi syntes, at det giver god mening. Det falder også fint i tråd med, at vi står bag den årlige Seniormesse. (ström)

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.