40 medlemmer af Kerteminde Vandløbslaug har købt nyt måleudstyr

Landets vandløb er kilde til en evig strid mellem naturinteresser på den ene side og landbrugsinteresser på den anden.

Hvor landbruget på den ene side ønsker, at vandløbene skal lede vandet væk hurtigst muligt, så det ikke oversvømmer markerne. Og hvor biologerne på den anden side ønsker et naturligt liv i vandløbene, hvilket kræver plantevækster og mindre fart på vandet.

Kerteminde Vandløbslaug er en forening bestående af små 40 medlemmer, primært landmænd, der har marker op til vandløb, og en af deres vigtigste funktioner er at holde øje med, at Kerteminde Kommune sørger for at skære grøde (plantevækst), så vandet kan ledes væk.

- Vi har heldigvis et rimeligt forhold til Kerteminde Kommune, siger laugets formand Torben Friis.

- Men helt godt er den grødeskæring, de foretager, ikke. Det kan man bl.a. se i Vester Kærby (Geels Å) og i Rønninge (Vindinge A), hvor vandet har stået højt på markerne.

Den meget aktuelle debat om, hvor meget kvælstof, landmændene kan tilføre markerne, inden det løber ud i vandløbene, vil Kerteminde Vandløbslaug nu forsøge at give deres bidrag til.

- Vi har for vores sparsomme midler investeret i måleudstyr, fortæller Torben Friis.

- Vi vil sætte måleudstyret op i begge ender af Geels Å - der hvor den udspringer i skovsøen vest for Langeskov og der, hvor den munder ud i Odense Fjord. Fra undersøgesler i Rold Skov ved man nemlig, at åer med udspring i skove er meget kvælstofholdige. Vi regner med at kunne påvise, at åen faktisk mister kvælstof på sin vej mellem markerne, hvor den bliver tilført drænvand fra marker, der ikke tilfører nævneværdigt kvælstof.