Et nyt idrætscenter i Kerteminde vil komme til at koste mellem 39,5 og 45 millioner kroner
KERTEMINDE: Når C&W Arkitekterne i begyndelsen af juni afleverer deres endelige bud på, hvordan Kerteminde Kommune i fremtiden skal investere i - og udbygge idrætsfaciliteterne - så er anbefalingen klar. Behovet for nye haller er størst i Kerteminde. Derfor er det også her, at langt størstedelen af pengene skal bruges. Men det afgørende er, at fremtidens haller bliver mere fleksible.

Det mener Anders Hulgaard, der er partner i C&W Arkitekter med base på Sydfyn.

Som omtalt i Fyens Stiftstidende i onsdags skønner arkitekterne, at der i alt skal investeres 89 millioner, hvis de kommunale idrætsanlæg skal leve op til moderne standarder. Og heraf bør langt størstedelen af pengene bruges på Kerteminde Hallerne i Enggade.

Ifølge forslaget vil alene idrætscentret beløbe sig til 39,5 millioner. Hertil skal yderligere lægges 5,5 millioner kroner, hvis politikerne vælger at anlægge et terapibassin i forbindelse med idrætscentret.

- Der er ingen tvivl om, at man får det største udbytte ved at bygge et idrætscenter i Kerteminde, siger Anders Hulgaard, der i løbet af foråret har holdt møder med hallernes brugere for at afdække fremtidens behov.

Kerteminde Hallerne topper også på listen, hvis man ser på behovet for haltimer - udover hvad der i dag kan tilbydes.

- I øjeblikket mangler der 40 til 50 timer om ugen. Samtidig er der mange aktiviteter i Kerteminde, som i større grad kunne samles i hallerne, siger Anders Hulgaard.

- Og hvis man på sigt vælger at anlægge et terapibassin, er der også mulighed for at holde mere simple genoptræningsaktiviteter inden for kommunegrænsen, siger arkitekten.

Dermed tager konsulenterne højde for de udfordringer, som kommunen under alle omstændigheder kommer til at stå overfor i fremtiden.

- En langt større del af trænings- og genoptræningaktiviteterne kommer til at ligge her, og derfor vil det være naturligt at gøre hallen klar til det, lyder forklaringen.

Samtidig skal politikerne gøre sig klart, hvilke aktiviteter der er mest egnede i kommunens haller.

- Munkebo har en god opvisningshal. Derfor er det en god idé at holde den dér og så lave noget andet i Kerteminde. Her er der allerede nu en hal, der egner sig fortrinligt til badmintonspillerne, siger han.

Når arkitekterne har afleveret deres endelige forslag i juni, skal politikerne tage stilling til projekterne ved efterårets budgetforhandlinger.
  • Fyens Stiftstidende