Susanne Ewald stoppede 31. december som direktør i Fjord&Bæltcenteret. Årsagen er blandt andet Ewald ledelsesstil.

- Fjord&Bælt er uden direktør. Efter gensidig aftale er Susanne Ewald fratrådt sin stilling med udgangen af december, fortæller Ib Rasmussen, der sætter sig i direktørstolen som afløser, indtil en ny bliver ansat.

- Det bliver ikke på fuld tid. Jeg tager mig af den overordnede ledelse, mens økonomichef Lene Møller Nielsen tager sig af den daglige ledelse.

Læs mere i Fyens Stiftstidende onsdag

Ib Rasmussen vil blandt andet bruge sin tid på at kigge nærmere på dagligdagen i Fjord&Bælt.


Årsagen til Susanne Ewalds fratræden findes blandt andet i hendes ledelse af personalet. Med et brev til centrets bestyrelse har personalet gjort opmærksom på, at de ikke var tilfreds med stilen.

- Bestyrelsen har fået et brev om, at personalet ønskede en anderledes ledelsesstil end den, der blev praktiseret. Det er noget, som har stået på i et stykke tid, men organisationen har været loyal over for deres chef. Jeg har først for nylig fået kendskab om det, siger Ib Rasmussen.

Selv siger Susanne Ewald:

- Det er foregået helt stille og roligt for alle parter, men det er svært, når man altid skal suge på lappen og sige nej til det, personalet vil.

- Jeg havde håbet på, at der var flere udviklingsmuligheder, men der er ingen penge i øjeblikket, og derfor er det også svært at give personalet udviklingsmuligheder. Det er ærgerligt, for Fjord&Bælt trænger til et løft - og det havde jeg selvfølgelig håbet på at kunne være med til at give det.
  • Fyens Stiftstidende