Kerteminde: Bevarings- og Miljøforeningen for Kerteminde Kommune værner blandt andet om de gamle bygninger i kommunen.

Men ingen forening uden en generalforsamling, og den finder sted i centrum for de lokale arkivalier, nemlig i lokalarkivet på Strandgade. Det sker torsdag 12. april fra klokken 19.

Ifølge formand Karin Meisl er der plads til andet end dagsorden efter vedtægterne. For efter generalforsamlingen vil Peder Gammelgaard fra Chr. II's Fond fortælle om gamle døre og porte i forbindelse med fondens arbejde og om fondens arbejde som sådan.

På valg til bestyrelsen er i øvrigt Karin Meisl og Klavs Jessen, som begge modtager genvalg./EXP