Lokalplanforslaget for nye lejligheder i Præstegade er væsentligt ændrede.

Kerteminde: Der var voldsomme reaktioner fra naboerne, da kommunen sidste forår bad offentligheden om kommentarer til et lokalplanforslag for etablering af lejligheder i Præstegade.

Så voldsomme, at politikerne valgte at reagere på det. Lokalplanforslaget blev sendt retur til teknisk udvalg, der nu har gennemarbejdet lokalplanen og imødekommet næsten alle indsigelserne.

Det betyder, at lokalplanforslaget er justeret ind, så der tages væsentligt mere hensyn til de omkringboende. Der bliver f. eks. mindre mulighed for indkig i andres haver, bl.a. ved at forkorte en svalegang og flytte nogle kviste.

Oven i købet, så har teknisk udvalg besluttet, at invitere beboerne i området til et møde, inden lokalplanforslaget skal behandles i byrådet.

- Det er ikke helt normal procedure, men vi vil have så meget borgerinddragelse som muligt, forklarer udvalgsformand Jesper Hempler (SF).

Lejlighederne skal opføres der, hvor der tidligere var bedemandsforretning. Efter at bedemand Nils Peter Holm har flyttet sin virksomhed til industrikvarteret, ønsker han at indrette lejligheder i stedet.

Det har givet en indsigelse imod, at en erhvervsejendom omdannes til boliger.'

Den indsigelse bliver afvist med den begrundelse, at erhvervsafdelingen vurdere, at det vil være bedre for byen at have beboede lejligheder end en tom erhvervsbygning.

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.