Borgere og ansatte mistrives på Lille Troelskær: Nu lukker kommunen bostedet

Det var et enigt udvalg, der på udvalgsmødet den 14. august besluttede at igangsætte en proces for lukning af Bofællesskabet Lille Troelskær. Foto: Mille Tindal Thomsen

Borgere og ansatte mistrives på Lille Troelskær: Nu lukker kommunen bostedet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Rapporter fra Socialtilsynet og Arbejdstilsynet viser store problemer med trivslen på bostedet "Bofællesskabet Lille Troelskær" i Munkebo. Nu har politikerne taget konsekvensen og har igangsat lukning af stedet.

Munkebo: - Ansatte oplyste, at de er begyndt at miste troen på, at det nogensinde bliver bedre, og at de hele tiden spekulerer på, hvor længe kan jeg mon holde til det?

Sådan står der i Arbejdstilsynets rapport, efter at de kom på et uanmeldt besøg på bostedet "Bofællesskabet Lille Troelskær" i Munkebo i april. Tilsynet førte en gul smiley og flere påbud med sig, blandt andet et påbud om at forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold i arbejdet og et påbud om at sikre, at følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer de ansattes sundhed.

Torsdag den 16. august blev ansatte, borgere og pårørende på bostedet informeret om, at man i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget har besluttet at igangsætte en lukning af bostedet.

Beslutningen om lukning sker efter, at man har konstateret, at der er store trivsels-problemer både for beboerne og for de ansatte.

Bofællesskabet Lille Troelskær
  • Lille Troelskær er et døgntilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

  • Bofællesskabet blev etableret i 2011.

  • Der er plads til 10 fastboende beboere og desuden to aflastnings-lejligheder. Bostedet har på intet tidspunkt været fuldt belagt. I dag bor der syv borgere, og to har en aflastningsplads.

  • Bostedet er døgnbemandet.

  • Borgerne på bostedet har meget forskellige diagnoser og dermed forskellige behov og udfordringer, som udfordrer samværet borgerne imellem.

  • Den fysiske indretning af lejligheder og fællesarealer er ikke optimal til at rumme de forskellige udfordringer, borgerne har.

Beboere skal have bedre tilbud

Bostedet "Bofællesskabet Lille Troelskær" er et døgntilbud i Munkebo til voksne over 18 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det blev åbnet i 2011 og i dag bor der syv borgere på bostedet, og derudover er der to borgere, der har en aflastningsplads.

Hos Kommunen understreger man, at det først og fremmest er af hensyn til beboerne, at man nu har valgt at lukke bostedet, og finde nye og bedre tilbud til borgerne på.

- Social-tilsynet har været på besøg både i efteråret 2017 og i foråret 2018, og på baggrund af de rapporter kan man se, at ni ud af ti borgere ikke trives på stedet. Så nu har man besluttet at lukke det, fortæller Britt Pedersen, formand for Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget i Kerteminde Kommune.

Lukningen bliver en længerevarende proces, fordi man skal finde nye tilbud til beboerne. Det er derfor umuligt at sige, om lukningen vil være en realitet om en måned, tre måneder eller endnu længere.

For vanskelig en opgave

- Der er tale om en meget uhomogen borgersammensætning på bostedet, og det har udfordret samværet borgerne imellem. Det betyder jo også, at det er rigtig svært for medarbejderne at arbejde i forhold til en pædagogisk retning og i forhold til at skabe et fagligt fundament og især øge borgernes trivsel og udvikling, fortæller Bente Fournaise, der er chef for Sundhed, Handicap & Rehabilitering i Kerteminde Kommune.

Borgerne på bostedet har nemlig vidt forskellige diagnoser, deriblandt infantil autisme, Downs syndrom, epilepsi, senhjerneskade, udviklingshæmning og ADHD, hvilket gør det meget svært at få beboerne til at fungere sammen.

- Vi har taget borgere hjem i den tro, at vi kunne magte opgaven, og så har vi ikke været så gode til at kigge på, hvad det var for nogle mennesker, med de forskellige handicaps vi har sat sammen. Det bliver vi nødt til som politikere at agere i, og det gør vi også nu, siger Britt Pedersen og fortsætter:

- Det er en af de kæmpestore udforinger udvalget står i, i forhold til hele vores handicapområde, fordi vi i en årrække, for at spare også, har taget borgere hjem fra andre kommuner og troet, at vi kunne gøre det bedre og billigere. Og det må vi bare sige, at det kan vi ikke.

Når borgerne skal have nye tilbud, er det da heller ikke sikkert, at det fortsat bliver inden for Kommunens grænser.

- Vi må bare se i øjnene, at vi måske er en lille kommune, som rent fagligt ikke kan håndtere alle forskellige diagnoser, og så er vi nødt til at have hjælpen andre steder fra, konstaterer Britt Pedersen.

Borgere og ansatte mistrives på Lille Troelskær: Nu lukker kommunen bostedet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce