Sommerhusejerne ved Bøgebjerg Strand venter stadig svar på supplerende spørgsmål til synsmændene, der vurderede grundene
BØGEBJERG: Et møde sidst i denne måned mellem Landsforeningen af Fritidshusejere og Forbrugerombudsmanden kan blive afgørende for striden om prisen for at leje sommerhusgrunde ved Bøgebjerg Strand.

- Vi håber, at Forbrugerombudsmanden efter dette møde vil beslutte sig for at gå ind i sagen. Det kunne måske overbevise politikerne om, at der er behov for en regulering på området, lyder det fra Ejgil Aagaard, der er formand for Lejerforeningen Bøgebjerg Strand.

På forhånd er han fortrøstningsfuld, fordi et notat fra Forbrugerrådet allerede for mere end et halvt år siden fastslog, at de 12.000 lejere af privatejede sommerhusgrunde rundt om i Danmark er de svage parter i aftalesituationen, hvorfor der er "et reelt beskyttelsesbehov", som der understreges.

I Forbrugerrådets notat, "Sommerhuse på lejet grund", bliver det peget på to væsentlige problemstillinger: Hvordan skal lejen reguleres? Hvilke rettigheder har lejer i forbindelse med lejemålets ophør?

I sagen fra Bøgebjerg Strand havde de 60 lejere ifølge Eigil Aagaard ingen mulighed for at undslå sig, da de i april 2000 skulle skrive under på nye - dyre - lejevilkår.

Alternativet var at rydde sommerhuset ...

De nye lejekontrakter har været kostbare for lejerne. Ud over en årlig regulering af lejen på tre procent kan ejeren, Niels Iuul greve Reventlow, hvert femte år lade grundene vurdere og lade denne vurdering danne grundlag for en yderligere stigning.

Frygter ny forhøjelse

I 2005 betød det lejestigninger på grundene fra niveauet 17.000-20.000 kroner til 50.000-60.000 kroner.

- Og om to år kan vi risikere en ny kæmpeforhøjelse, siger Eigil Aagaard, som peger på, at det ikke kun er vurderingen af jorden, men også renteudviklingen, der kan spille ind.

Ifølge kontrakterne skal den ekstra lejevurdering hvert femte år ske "med udgangspunkt i en rimelig forrentning af en forventet salgspris af grundene".

- Men hvis ejerne mener, at den rimelige rente er ni procent i stedet for fire en halv, så stiger min årlige leje jo umiddelbart fra 65.000 kroner til 130.000 kroner, understreger Eigil Aagaard.

I den verserende sag mod udlejeren venter sommerhusejerne stadig svar på nogle supplerende spørgsmål fra de to synsmænd, der i foråret vurderede grundene.

De nåede frem til en samlet værdi for grundene på 59 millioner kroner, hvilket lignede den vurdering, som ejeren selv fik foretaget i 2005.

Efterfølgende gjorde lejerne opmærksom på, at de selv har bekostet kloak og vand til området, ligesom de selv sørger for kystsikringen. På den baggrund nedsatte synsmændene værdien til 45 millioner kroner.

- Men vi mener, at der også skal tages hensyn til de store omkostninger, der vil være til bl.a. landmåler og udstykning, hvis grundene virkelig skulle sælges. Det er vel også et åbent spørgsmål, om kommunen vil godtage samme antal grunde ved en udstykning. Nogle af grundene er jo meget små. Disse ting mener vi også, at der skal tages hensyn til ved prisvurderingen, siger sommerhuskoloniens formand.
  • Fyens Stiftstidende

Mere om emnet

Se alle
Dom får optimismen til at boble

Dom får optimismen til at boble

Godt nyt til sommerhusejere

Godt nyt til sommerhusejere

Sommerhusejere må vente

Sommerhusejere må vente