Kerteminde: Østfyns Biavlerforening har har søgt om og er nu blevet godkendt som medlem af Kerteminde Kommunes grønne råd, hvor natur- og miljøorganisationer, borgere med flere har sæde.

Ifølge reglerne for Grønt Råd skal det godkendes i Miljø- og Teknikudvalget i kommunen, når der optages nye medlemmer, og det er netop sket på udvalgets seneste møde.

Grønt Råd har som sit formål bl.a. at være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interesse- og erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i kommunen og rådgive beslutningstagere i spørgsmål om natur, miljø og rekreative interesser. (pcb)