Ældreminister Thyra Frank (LA) er for tiden rundt i landet for at samle gode erfaring på ældreområdet. Mandag lagde hun vejen forbi Birkelund Plejecenter i Langeskov.

Langeskov: - Det dufter hjemligt. Jeg mærkede duften af boller allerede, da jeg trådte ind ad døren, konstaterede ældreminister Thyra Frank (LA), da hun mandag kom på visit på Birkelund Plejecenter i Langeskov.

Duften af bagværk hang i hvert et hjørne af plejecentret.

Det var ikke den tidligere bagermester, Jørgen Walther Hansen, der havde bagt. Det kunne det tidligere godt have været. Han er 92 år og har boet på plejecentret i omkring et halvt års tid, og fra han var 70 år, og til han fyldte 88, var det ham, der var rundt med morgenaviserne på det tidspunkt, hvor andre kigger på vækkeuret og tænker: "Jeg snupper lige en halv time mere."

- Det er eddermame sejt, var ældreministerens reaktion, da hun hørte den lille detalje om Jørgen Walther Hansen, hvis værelse ministeren fik lov til at se.

- Der findes plejecentre, der er ligeså gode som her, men de findes ikke bedre, fortalte han hende, og det måtte hun give ham ret i.

Projekt i sikre hænder

Det var Thyra Frank selv, der havde ønsket, at ministerbilen skulle fragte hende til Langeskov, for her havde hun hørt, at plejecentret var god til at sikre borgerne et indholdsrigt og meningsfuldt ældreliv.

Birkelund Plejecenter er det første plejecenter i Kerteminde Kommune, som er i gang med projekt "I sikre hænder." Målet med projektet er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange. Social - og sundhedshjælper, Charlotte Kristensen og social - og sundhedsassistent, Mette Vennekilde, fortalte ældreministeren, hvordan de bruger programmet, som skal rulles ud i alle landets kommuner. Til forskel for de 11 andre kommuner i landet, som enten er gang med eller har implementeret værktøjer fra projektet, har Kerteminde Kommune koblet det sammen med triage, som er tidlig opsporing - et system, hvor man ud fra fastlagte målinger og observationer kan afgøre, hvor hurtigt man skal gribe ind over for en borger.

Thyra Frank var glad for at høre om "I sikre hænder" og brugen af triage, og hun var også glad for at komme ud og møde borgerne på plejecentret.

- Det er forrygende at sidde og drikke kaffe med dem og høre dem fortælle. De fortæller jo tingene, som de er, og det er ikke skuespil, men det er vitterligt glade for at være her, og det er rart at høre.

Ældreministeren besøger et plejehjem - eller center i hver kommune i Danmark. Birkelund var hendes nummer 70.

  • Journalist portræt

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes Kerteminde-redaktion og tovholder på Kerteminde Ugeavis - det sidste er min primære opgave, og her forsøger jeg at komme rundt i alle kroge af ugeavisens dækningsområde og møde folk for at skrive om deres historie - store som små. Jeg er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2003. Jeg har arbejdet som freelancer i nogle år og har også været rundt på flere af Fyens Stiftstidendes redaktioner rundt om på øen. Jeg bor i Dalby på Hindsholm med min mand, der er folkeskolelærer på en folkeskole i Odense og med mine to børn på seks og ni år.