XMyndighedernes rolleX


XMyndighedernes rolleX

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

PATIENTKLAGENÆVNET behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen. Det vil sige, at nævnet vurderer om der begået fejl af personalet.

l Alle afgørelser i Patientklagenævnet bliver indberettet til Sundhedsstyrelsen.

l Hvis fejl, så har Patientklagenævnet også mulighed for at iværksætte forskellige disciplinære sanktioner i forhold til det involverede personale. Der er ofte tale om mindre eller større "næser" - afhængig af fejlen(es) omfang. I helt grove tilfælde kan der blive tale om, at Sunhedsstyrelsen kan sætte personale under skærpet tilsyn i bestemte perioder.

l Kun i de allergroveste tilfælde anmelder nævnet sagen til politiet med anmodning om fratagelse af autorisation, hvilket er en domstolsafgørelse. Det sker højst i ti ud af 2000 sager årligt.

l PATIENTFORSIKRINGEN træffer afgørelser i sager, der omfatter skader sket på offentlig sygehus, private sygehuse og hos autoriserede sundhedspersoner - f.eks. praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer mv. Forsikringen træffer også afgørelser i sager, der drejer sig om skader opstået i forbindelse med brug af medicin. Patientforsikringen afgør, hvor stor en erstatning skadelidte patienter har ret til.

l PATIENTSKADEANKENÆVNET er ankeinstans for afgørelser truffet af Patientforsikringen, der som første instans træffer afgørelse i sager vedr. skader påført patienter i forbindelse med behandling.

XMyndighedernes rolleX

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce