Unge kræftramte mangler fagpersoner at snakke med under sygdomsforløb

Det er ikke de samme spørgsmål, der melder sig i hovedet på en ung person med kræft som på ældre patienter.

Det viser en ny stor spørgeskema-undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse blandt unge kræftpatienter i alderen 15-29 år.

Af undersøgelsen fremgår det, at selv om 94 procent af de unge i undersøgelsen har haft behov for at tale med en fagperson på sygehuset om, hvad sygdommen betyder for dem psykisk, fik kun 44 procent opfyldt det behov, og nogle kun i "nogen grad".

- Traditionelt indretter vi os med børne- og voksen- afdelinger, og her kan de unge komme i klemme, fordi de hverken er børn eller voksne. Hvor voksne er mere sikre i deres sociale ståsted, er unge i gang med en vigtig og hurtig udvikling, hvor de skal løsrive sig og genopfinde sig selv, forklarer Kirsten Boisen, ledende overlæge på Ungdomsmedicinsk Videncenter på Rigshospitalet og medlem af rapportens baggrundsgruppe.

Hun peger dog på, at der et stigende fokus på denne aldersgruppe i systemet.

Fokus på de unge

- Ungdommedicinsk Videnscenter her på Rigshospitalet er blevet støttet gennem syv år af Egmont-fonden som har fokus på unge patienter, og også Kræftens Bekæmpelse og Børnecancerfonden har haft et større fokus på den aldersgruppe, fortæller hun.

- Mange steder i landet ruster børneafdelingerne sig til at blive bedre til at møde de unge. Også voksenafdelinger bliver bedre til at gøre det bedre og mere fleksibelt i forhold til unge.

På Odense Universitets-hospital er man i gang med udviklingen i forhold til unge med alle typer diagnoser.

Et ungepanel og en ungechat sørger for, at de unge kan skabe fællesskaber på tværs af afdelinger. Et ungdomsmedicinsk team sørger for at inddrage tværfaglige samarbejdspartnere, og frivillige i Ungdommens Røde Kors står for drift af Ungecafeen, i Sygehusskolens lokaler i aftentimerne tirsdag-torsdag.

Cafeen er imidlertid personalefri og kun for unge og søskende og kammerater.

Mette Sorang Kjær understreger, at man på OUH er opmærksom på, hvordan unge mødes af personalet.

- Det optager os i forhold til alle. Børn og unge er netop børn og unge og ikke blot patienter, og det skal vi huske.

  • Jensen_Stine_Jessen_(2015)_024

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Odense. Jeg skriver om stort og småt i Odense Kommune. Mit særlige stofområde er ældre- og handicap-politik. Jeg er uddannet fra Journalisthøjskolen i Århus, og jeg har desuden en bachelor i dansk og statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg bor i landsbyen Vindinge uden for Nyborg med min mand og vores tre børn.

Mere om emnet

Se alle
Thildes kamp mod kræften

Thildes kamp mod kræften