Regionsdirektør Jane Kraglund blev i 2009 selv udpeget som OUH-direktør uden, at stillingen blev slået op. Hun beklager, at regionen har brudt reglerne i forbindelse med ansættelsen af 10 af de 12 chefer, der i dag er ansat på åremål. Hun stoler dog på, at reglerne ikke er blevet brudt bevidst.

- Regionen har brudt reglerne i forhold til 10 ud af 12 af Jeres åremålsmålsansættelser. Hvordan kan det ske?

- Det er rigtigt svært for mig at vide, hvordan det kan ske. Som udgangspunkt er det min opfattelse, at man ikke har haft tilstrækkeligt kendskab til de her regler ude på sygehusene. Det kan man kun beklage. Det, jeg så skal gøre, er at sørge for, at det ikke sker igen. Derfor har jeg indskærpet reglerne over for sygehusene, men har samtidig taget kompetencen ind på direktionsniveau, hvis der undtagelsesvist skal ske ansættelse på åremålsvilkår.

- Du siger, at de ikke har haft tilstrækkeligt kendskab til reglerne. Man skal ikke læse ret meget på teksten, før man finder paragraf 3, der klart beskriver kravene. Hvordan kan man ikke have været bekendt med den paragraf?

- Fra min side af kan det jo kun blive gætværk. Jeg kan bare konstatere, at det har der ikke været. Det er så det, jeg tager fat i og sørger for, at det kendskab er til stede. Og det er det så nu.

- Hvordan kan du være sikker på, at man ikke helt bevidst har valgt at se bort fra reglerne?

- Det ved jeg jo sådan set heller ikke, men det har jeg ikke fantasi til at forestille mig. Jeg ved bare, at jeg nu har udlagt, hvordan reglerne er og taget kompetencen til at ansætte på åremål op på direktionsniveau.

- Men har I undersøgt, om det reelt har været, fordi man ikke har haft kendskab til reglerne - eller om åremålskontrakterne er blevet brugt efterfølgende som en del af en lønforhandling?

- Vi har haft en drøftelse i vores sygehusledelses-kreds, hvor de har sagt, at de faktisk ikke var opmærksomme på de regler. Nu lægger jeg så til grund, at de er blevet opmærksomme på det.

- Reglerne er blevet brudt

- Hvilken betydning mener du, at det har, når man ikke oplyser om muligheden for at blive åremålsansat eller slet ikke slår stillingerne op?

- Nu er det sådan, at reglerne er blevet brudt, og så må vi jo gøre, hvad vi kan for at få håndteret den situation i forhold til de aftaler, der er indgået. Det er derfor, vi har sendt det her videre til Regionernes Lønnings- og Takstnævn med henblik på at få det lovliggjort. Nu afventer vi så en tilbagemelding fra dem i forhold til, hvad de ser af muligheder i denne her situation.

- Men det har vel også haft en helt konkret betydning, at man i nogle tilfælde slet ikke har slået stillingerne op, mens man i andre tilfælde ikke har oplyst om muligheden for at få en åremålsansættelse?

- Nu vil jeg så også sige, at til mange af de her stillinger er der traditionelt meget få ansøgere. Vi har ofte en eller højest to ansøgere til de her stillinger, så derfor tror jeg ikke, at de manglende opslag har haft en betydning i forhold til konkurrencesituationen.

- Men ofte bruger man jo netop åremålsansættelserne til at lokke flere til at søge stillingerne?

- Ja, det er i hvert en af grundene til det, men i de her konkrete situationer tror jeg ikke, at der havde været mange flere ansøgere, hvis der havde været et opslag med oplysninger om en åremålsansættelse. Men derfor skal vi selvfølgelig overholde reglerne. Sådan skal det selvfølgelig være. Og så må vi fremadrettet arbejde noget mere med rekruttering, så vi faktisk får nogle ansøgere, når vi har ledige stillinger som ledende overlæger.

- Bruddet med reglerne kom først frem i forbindelse med ansættelsen af Jens Elkjærs hustru. I den forbindelse udtalte Sygehus Sønderjyllands sygehusdirektør, Finn Jensen, at hun fik en åremålskontrakt for at imødekomme hendes forventninger til lønnen. Anerkender du, at det er problematisk at bruge åremålskontrakterne på den måde?

- Det er det jo, fordi det ikke er i overensstemmelse med de regler, der er. Det er så også det, vi gør op med nu, når vi siger, at sådan kan man ikke agere fremadrettet. Der vil stadig være situationer, hvor man har nogle intense forhandlinger om løn. Det har der altid været, og det vil der også være fremadrettet.

- Jeg kan ikke forestille mig det

- Du siger, regler er regler. Jeg kan ikke lade være med at spørge, om du synes, at de her regler er unødvendige?

- Nej, det er jeg sådan set ikke uenig i. Jeg har jo den holdning, at vi kun skal bruge åremålsansættelser undtagelsesvis. Det er ikke en måde, vi skal forsøge at få rekrutteret de rigtige personer. Vi skal arbejde med nogle andre muligheder.

- Får de her brud på reglerne nogen betydning for Finn Jensen og de andre sygehusledelser, som har godkendt åremålskontrakterne?

- Vi har indskærpet, hvordan det skal foregå fremadrettet. Så på den måde har det haft en betydning for dem. Så må vi tage den derfra.

- Regionernes Lønnings- og Takstnævn har aldrig før behandlet en sag, hvor en region har overtrådt de her regler. Her er reglerne blevet brudt i forhold til mere end 80 procent af åremålsansættelserne. Hvor alvorligt mener du, at det her er?

- Det er svært at være stolt over det. Vi erkender, at vi skal have rettet op på det her. Og så har vi jo sendt det over til lønnings- og takstnævnet for at få en lovliggørelse af det. Hvis de ikke kan lovliggøre det, så får vi en anden situation, som vi så må tage stilling til.

- Man er i øjeblikket ved at finde ud af, om det er nævnet eller en anden tilsynsmyndighed, der skal behandle sagen. Forventer du, at det er en formsag at få godkendt de 10 åremålskontrakter?

- Det har jeg svært ved at have nogle egentlige forventninger til. Vi har ikke fået noget svar fra dem. Under alle omstændigheder har vi noget, vi skal have håndteret.

- To af stillingerne er blevet besat helt uden opslag. Og vi har også tidligere skrevet om, at regionen brød reglerne, da du og Mikkel Hemmingsen blev udpeget uden opslag til topstillingerne som henholdsvis sygehusdirektør for OUH og regionsdirektør. Kan du garantere, at regionen fremover vil slå alle stillinger til topposter i regionen op, så man giver alle egnede kandidater muligheden for at søge?

- Jeg har simpelthen ikke fantasi, at vi kan komme ud i nogle situationer, som har lignet situationerne omkring de stillinger, du beskriver. Så det tror jeg bestemt ikke. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig det.

  • Nyeng_Jonas_Ancher_(2015)_008

    Af:

    Når jeg er på arbejde, skriver jeg både langt og kort om menneskers meninger og liv og om magtmisbrug og udfordringerne i det samfund, vi alle er en del af. Når jeg ikke er på arbejde, lever jeg mit liv i Strib på Vestfyn med min kone og vores to børn. Hvis du har en historie, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon.

Mere om emnet

Se alle
27
Politikere raser: Har aldrig hørt om massive regelbrud

Politikere raser: Har aldrig hørt om massive regelbrud

17
Massivt regelbrud i regionen: Chefer fik guldkontrakter i det skjulte

Massivt regelbrud i regionen: Chefer fik guldkontrakter i det skjulte

4
Overblik fra regionen: Magtmisbrug, fiflerier og kammerateri

Overblik fra regionen: Magtmisbrug, fiflerier og kammerateri