Prisen var afgørende for at vælge et italiensk konsortium til at bygge hoveddelen af Nyt OUH. Firmaerne bag er tjekket for blandt andet kriminelle aktiviteter og korruptionsanklager, men ikke grundigt nok mener et politisk mindretal i det syddanske regionsråd, der stemte imod.

Det bliver et italiensk-ledet konsortium, der skal bygge hoveddelen af Region Syddanmarks nye supersygehus, Nyt OUH. Trods regionens egne dårlige erfaringer med en udenlandsk aktør i forbindelse med valget af den tidligere hollandske ambulanceoperatør, Bios, og på nationalt plan blandt andre skandalen med de italienske IC4-tog, valgte Regionsrådet - minus SF og Enhedslisten - at pege på konsortiet JV CMB/Itinera som totalentreprenør på vidensaksen samt behandlings- og sengeafsnittet.

Sådan blev buddene vurderet

De tre bud på at bygge vidensaksen samt behandlings- og sengeafsnittet på Nyt OUH blev vurderet ud fra tre kriterier, der blev vægtet forskelligt:Proces og metode: 45 procent

Bemanding og organisation: 35 procent

Pris: 20 procent

JV CMB/Itinera ville have 600 millioner kroner til dækningsbidrag, styringsbidrag, honorar til egne rådgivere, byggepladsomkostninger og vejrligsomkostninger. Det gav et rådighedsbeløb til håndværkerudgifterne på 2,238 milliarder kroner. Det næstbilligste krævede angiveligt 1,036 milliarder kroner til at dække omkostninger. Det er 73 procent mere end italienerne.

Selv om økonomien kun har vægtet 20 procent i valget, spillede prisen en stor rolle i udvælgelsen, forklarer regionsrådsformand Stephanie Lose (V). Italienerne var 435 millioner kroner billigere end det næstbedste tilbud. Rammen for byggeriet er 2,8 milliarder kroner.

- De tre tilbud var meget lige på kvaliteten, men rådighedsbeløbet var anderledes i JV CMB/Itineras tilbud. Det giver os mere at bygge sygehus for og mest sygehus for pengene, siger hun.

Sporene skræmmer altså ikke, og Stephanie Lose mener ikke, at Regionsrådet kunne have valgt anderledes.

- Ud fra sådan en tryghedstilgang er der sikkert mange, der synes, det kunne være rart, hvis vi havde valgt et dansk konsortium. Men vi kan ikke gå ind og vælge på nationalitet i et EU-udbud, og jeg er glad for, at vi har valgt et konsortium, der har et realistisk bud på at få bygget det sygehus, vi ønsker os, siger hun.

Hun bakkes op af næstformand Poul-Erik Svendsen (S) og hans partifælle Karsten Uno Petersen, formand for Innovationsudvalget.

- Nogle i Regionsrådet har gerne villet diskutere nationalitet, men for mig har det slet ikke været et emne. Vi kom jo glimrende igennem det med Bios og har fået en stærk løsning ud af det. Her vil der også komme masser af sager med problemer i byggefasen, og så kommer vi igennem det. Alle regler er fulgt i udbudsprocessen, og så kan man ikke gøre mere, siger Poul-Erik Svendsen.

Virksomheder tjekket på forhånd

Den ene af deltagerne i byggeriet, Itinera, er også en del af det konsortium, der har vundet opgaven med at bygge Storstrømsbroen. De to øvrige entreprenører i brokonsortiet, Condotte og Grandi Lavori Fincosit, er for tiden involverede i en korruptionssag mod to tidligere topledere i de pågældende virksomheder. Vejdirektoratet, som er bygherre på broprojektet, er blevet kritiseret for ikke at tjekke virksomhederne godt nok.

Ifølge Stephanie Lose har man på forhånd tjekket konsortiets virksomheder ved at indhente alle attester, der viser, at de ikke er involveret i konkurssager, ikke har gæld til offentlige myndigheder og ikke er straffede eller involverede i kriminelle aktiviteter. Firmaerne skulle angiveligt også stå på den såkaldte hvidliste, som italienske myndigheder bruger til at angive, hvilke firmaer der kan bruges i offentlige byggerier.

- Så vi har grund til at tro, det bliver et godt samarbejde, og skulle noget gå galt, må vi håndtere det, som vi også har gjort med Medic OUH, siger Stephanie Lose om regionens totalrådgiver på Nyt OUH-projektet, der i flere omgange skabte usikkerhed om projektet med massive budgetoverskridelser.

Til gengæld er hverken SF eller Enhedslisten tilfredse med undersøgelserne af det italienske konsortium og stemte derfor imod valget. Ifølge Ida Damborg (SF) kunne regionsrådsmedlemmerne forud for valget blandt andet ikke få garanti for, at firmaerne faktisk stod på den hvidliste, og man protesterede over, at de referencer på tidligere projekter, som konsortiet sendte med, ikke var blevet tjekket i forhold til at holde blandt andet budgetter og tidsplaner.

- Det synes vi, var vigtigt. Jeg siger ikke, vi skulle have valgt et dansk konsortium, fordi det er dansk, men så havde vi kendt til eventuelle dårlige sager fra den danske presse. Der er spor, der skræmmer i forhold til at vælge udenlandske samarbejdspartnere, der ikke er grundigt undersøgt. Vi ønskede ikke en ny udbudsrunde, men måske en måned eller to til en undersøgelse og så en ny sagsbehandling, forklarer hun.

Hun afventer nu, om de kommende måneders optimeringsproces, inden kontrakten endeligt underskrives i efteråret næste år, bringer klarhed over de manglende oplysninger.

Stephanie Lose mener ikke, der er noget problem. Hun fastholder, at alle relevante attester er indhentet og mener ikke, at en offentlig myndighed kan gå ind og tjekke budgivernes referencer.

- Vi kan ikke gå ind og lave detektivarbejde og udelukke et bud på grund af en forsinkelse eller en budgetoverskridelse i et gammel projekt, når et konsortium allerede er prækvalificeret, siger hun.

  • Byline billeder

    Af:

    Jeg er journalist og nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Med udgangspunkt i samfundsdelen af aktualitet-, samfunds- og erhvervsredaktionen i Odense skriver jeg primært om forhold i Region Syddanmark - herunder sygehusvæsenet og akutområdet. Tidligere har jeg arbejdet som erhvervsjournalist på avisen og har desuden en fortid på Jydske Vestkysten samt artikelbureauet Storyhouse. Privat bor jeg i Odense og har to børn.

Mere om emnet

Se alle
29
To partier imod: Italienere skal bygge Nyt OUH

To partier imod: Italienere skal bygge Nyt OUH

Italiensk sygehusbygger vil bruge dansk arbejdskraft

Italiensk sygehusbygger vil bruge dansk arbejdskraft

3
Hvem skal bygge Nyt OUH?: Valg af totalentreprenør starter ny kritisk fase

Hvem skal bygge Nyt OUH?: Valg af totalentreprenør starter ny kritisk fase