Er en butikstyv en så alvorlig trussel mod samfundet, at han skal smides ud af Danmark? Et EU-direktiv volder retssystemet kvaler.
Det er uklart, hvornår Danmark kan udvise en borger fra et andet EU-land, når han eller hun har begået mindre alvorlig kriminalitet. For eksempel hersker der usikkerhed i sager om butikstyveri, siger en anklager hos rigsadvokaten.

- Jeg er enig i, at der er behov for klarlæggelse af, hvad der egentlig er gældende ret i feltet med mindre alvorlig kriminalitet. Der er næppe nogen, der vil være uenige i, at vi kan udvise en drabsmand eller en dømt i en grovere narkosag. Diskussionen drejer sig navnlig om butikstyverier og andre mindre alvorlige lovovertrædelser, siger statsadvokat Jesper Hjortenberg.

Et EU-direktiv siger, at en person fra et andet EU-land kun kan udvises, hvis han udgør en alvorlig trussel mod samfundet. Og det er netop fortolkningen af "alvorlig trussel", som er et kildent spørgsmål for juristerne.